Saturday, August 29, 2009

వరం..

నిజమే మరుపు వరం...
ప్రేమ లేదు ద్వేషం లేదు,
కోపం లేదు జాలి లేదు ,
ఉన్నది లేదు లేనిది లేదు ,
తన లేదు పర లేదు
అంతా తెల్లదనం....
జగతి అంచున నిలిచి అందరిని గమనిద్దాం (అనదరిలో మనం ఉంటాం)

Friday, August 28, 2009

స్నేహం,మరుపు రెండు వరాలు


ఆకాశం లో తారల్ని చూస్తు నడిచినా,
మా కాళ్ళు నేల మీదే ఉన్నాయి !
ఎప్పుడైనా మా మాటలు పరుషంగా పలికినా,
మా చేతులు మీ కోసం చాచే ఉన్నాయి !
మనమంతా నిశీధి లోంచి 
నిశీధి లోకి నడుస్తున్నాం,
మళ్ళీ మన మనసుల్లో చీకట్లెందుకు?
చీకటి పారద్రోలె వెలుగు గుండెల్లొ పుడుతుంది,
దానిని నమ్మితే అంతరాలు 
అంతరిచి పోయే దారి చూపెడుతుంది !
...
స్నేహం,మరుపు రెండు వరాలు... స్నేహం లొ మరిచి పోవాలి కాని స్నేహాన్ని మరిచి పో కూడదు