Friday, June 23, 2023

అంశం: ఏమని చెప్పను? శీర్షిక: చతుర్ముఖ బ్రహ్మ

 అంశం: ఏమని చెప్పను?

శీర్షిక: చతుర్ముఖ బ్రహ్మ

*

ఏమని చెప్పను? ఎంతని వివరించను?

మూడు యూగాలుగా నే ముచ్చట పడి కట్టుకున్న

ఈ భువనాన్ని, మూణ్ణాళ్ళ ముచ్చట చెయ్యొద్దని?*

యుగానికొక దేవుడిని దింపి

దారితప్పిన రాక్షసులను పైకి పంపి

యుక్తి కోసం వేదాలు కూర్చి

శక్తి కోసం మేధస్సు నిచ్చి

తల్లి తండ్రి తానై లాలించే

ప్రకృతి ఒడిలో ఉయ్యాలలూపితే..

-

దేవుడిని గుడిలో వదిలేసి

రాక్షసుల బాటలో అడుగేసి

వేదాలను త్యజించి

మేధస్సును దురాశకై వెచ్చించి

తల్లి తండ్రీ తానై పోషించిన ప్రకృతికి,

పేరాశతో పోట్లు పొడిచి,

సహోదరుల్లా బతకాల్సిన,

నా సృష్టిలో భాగాలు, నా పిల్లలు

ప్రాణి కోటికి హాని చేస్తూ,

తమలో తాము తన్నుకుంటుంటే

ఏమని చెప్పను? ఎంతని వివరించను?

-

ఏడు కలికాలాలు చూసినా ఏముంది మార్పు?

బ్రహ్మలు మారడమే కాని మనుషులు మారునా?

కలికాలం సత్యయుగమై విలసిల్లునా?

ఏమని చెప్పను? ఎంతని వివరించను?

అష్టమ బ్రహ్మ నీ కదా, అన్నీ కష్టాలే అనుకుంటా

తొమ్మిదో బ్రహ్మ హనుమంతులవారికైనా

కలికాలంలో కాస్త ఊరట కలగాలని కోరుకుంటా !


Tuesday, June 20, 2023

పద/వాక్య కవిత్వ పోటీ - అంశం : పంచుకునేందుకు ఒకరుండాలి..

అర్థమై, వాగర్థమై వెలసిన ఆది దంపతులు

పంచుకోడానికి మించిన ఉదాహరణ ఇంకెవ్వరు?

సృష్ఠేమో ఒకరు

స్థితికేమో మరొకరు

లయానికి ఇంకొకకరు

వరాలు ఒకరు, పరిష్కారాలు మరొకరు

పంచుకోవడం నేర్పారు మన దేవతలు !

*

ఒంటరిగా ఒక్కడే ఉండడుగా సూర్యుడు,

రోజుని రెండు చేసి

చంద్రునితో చెరి సగం చేసుకోడా?

ఆకాశం మొత్తం నా కోసమే అనుకుంటాడా శశి

చుక్కలతో చక్కగా పంచుకోడా?

నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు నిలబడుతుందా చెట్టు

నిమ్మలూ దానిమ్మలూ... పళ్ళూ పూలూ

పంచిపెట్టదా ప్రజలకు?

*

తల్లినుండి విడిపడ్డానని తల్లడిల్లిన శిశువు

తొలి ఏడ్పుతో తన భయం తల్లితో పంచుకుంటుంది

అమ్మ ఒడి అభయం సాధించుకుంటుంది.

తనువు చాలించిన శరీరం, తనకిక ఏమీ వద్దంటూ

పంచభూతాలకు తన తనువు పంచి ఇస్తుంది.

ఆ పంచుకోవడం తో మొదలై,

ఈ పంచివ్వడం దాకా సాగే పయనమే కదా జీవితం?

*

గారాలూ పోతూ, ఆప్యాయత అంతా అమ్మతోనూ

భయం వేస్తే, భరోసా కోసం నాన్నతోను

ఆటపాటలు అభ్యుదయాలు సహోదరుల తోనూ

అల్లర్లు ఆదరణలు మిత్రులతోనూ

గౌరవాలు సలహాలు గురువులతోనూ

పంచుకోవడమే కదా సర్వస్వం?*

ఎప్పుడోకప్పుడు, ఎవరికోకరికి

పంచుకోడానికి ఎవ్వరూ లేరనిపిస్తే

ప్రార్థన చేస్తూ పైనున్న భగవంతుని తోనో

ధ్యానం చేస్తూ లోనున్న దేవుని తోనో

పంచుకోవాలి కదా?

*

ఎందుకంటే,

పంచుకున్న ఆనందం పదింతలవుతుంది

ఆక్రోసం అయితే పదో వంతు అవుతుంది

అన్ని సమస్యలకు సమాధానం దొరకక పోయినా

పంచుకుంటే మనసు సమాధాన పడుతుంది

ఏరు దాటి ఒడ్డు చేరుకోగలమనిపిస్తుంది !

-సత్య కీర్తి