Saturday, July 1, 2023

ఊరి గాయం - శీర్షిక : ఇంద్రప్రస్థం

 ప్రతిదినం పద/వాక్య కవిత్వ పోటీకి

అంశం : ఊరి గాయం
శీర్షిక : ఇంద్రప్రస్థం
.
ద్రౌపదికి జరిగిన అవమానానికి,
దుర్యోధననుని దురభిమానానికి
దుశ్శాసనుని దుష్కర్మకు,
కర్ణుని దుర్నీతికీ కర్మఫలంగా
కురు వంశ పతనానికి సాక్షి,
ఈ ఇంద్రప్రస్థం !
ధర్మం వైపు నువ్వుంటే, దైవం నీ వెంటే, అని దారి చూపి,
బతకుమార్గాన్ని గీతలు గీసి చూపించిన
శ్రీ కృష్ణుడి పాదాలు మోసిన పట్టణం,
ఈ ఇంద్రప్రస్థం !
ఆనాటి నుండి ఈనాటి దాకా,
ఎంతో మంది వీరులు,
ఎన్నెన్నో గాధలు వీక్షించిన విజయ కేతనమీ రాజ్యం !
*
అంతటి మహోన్నత ఊరికి గాయమయ్యింది
చీర లాగినందుకే కురు వంశాన్ని చెరిపేసిన రోజులనుండి,
చెరచి చంపేస్తే,
చిన్నవాడని చెప్పి
చీరలు కుట్టుకొమ్మని కుట్టు మిషనులు ఇచ్చే
పరిస్థితులు వచ్చినందుకు,
ఊరి గుండెకు గాయమయ్యింది

ఏ నేలపై కృష్ణుడు తిరుగాడాడో
ఏ ఊరి వీరుడు కీచకుడిని వధించాడో
ఆ ఊరి వీధులలో తిప్పుతూ
ఆమెను వికృతంగా వేధించి కడతేర్చారని
ఊరి మనసు ముక్కలై రోధించింది
*
ఒక పిల్లవాడిని పెంచడం, ఒక ఊరి బాధ్యత
ఈ కీచకులను పెంచిన నేరం నాదేనంటూ
మూగ సాక్ష్యంగా మిగిలిపోవడం
తప్ప మరేమి చెయ్యలేని
ఇంద్రుని నగరం కూలబడిపోయిందిఏ ఇంద్రజిత్తుని జిత్తులు తగిలెనో
ఏ కలి పురుషుని నీడబడెనో
ధర్మం వైపు నిలబడలేని నిస్సహాయతతో
నిర్జీవమైపోయిన నిర్భయ ముందు తలవంచుకుంది
అటువంటి కీచకులను కన్న,
ప్రతి ఊరి గాయానికి ప్రతీకగా !

నువ్వు రావని తెలిసి

అంశం : "నువ్వు రావని తెలిసి.."

శీర్షిక :-)
*
తిరిగి నువ్వు రావని తెలిసి
నీకై, నిరంతరం వగచి
నువ్వు లేవన్న సత్యం మదిలోనే దాచి
నలుగురిముందూ నటిస్తూ
ఎన్ని రోజులు గడిపానో నాకే తెలుసు.
*
తలపై పెట్టుకు నిన్ను చూసుకున్నందుకు
తలపులనే నాకు మిగిల్చావా?
అంతలా నిన్ను చూసుకున్నందుకు
నేలను తాకిన నల్ల మబ్బల్లే కరుణిస్తావనుకుంటే
ఏడారి మేఘమై నన్ను శపించావా?
*
నిన్ను తాకిన నా చేతుల పై
నీ మృదు స్పర్శ అనుభవం ఇంకా అలానే ఉంది
మునివేళ్ళతో నిను నిమురుతూ, నేను పోయిన వగలు
మది మరువనంటోంది
అరుణోదయ వేళ
గాలి తెమ్మెరలకు ఓలలాడుతున్న నిన్ను
మురిపెముగ ముద్దాడుతూ, "నీవెన్నటికీ నా దానివే"
అని మురిసిపోయిన నాకు
మరుగయిపోయి, మరిచిపొమ్మంటే..మనసున్నదా నీకు?
*
నువ్విక రావని తెలిసినా
మది నమ్మనంటోంది
నీ రాక కోసం, పరితపించి పోతోంది
నీ కోసం నేను మొక్కని దేవుడు లేడు
అడగని సలహాలూ లేవు...అయినా,
ఓ కేశమా నీవెక్కడ ?
నా ఈ బట్టతలపై నీ కరుణెక్కడ?
*
అంశం : "నువ్వు రావని తెలిసి.."
శీర్షిక : కొత్త బట్టతల (నిజమే కావాలంటే మళ్ళీ చదవండి)