Sunday, August 31, 2014

బుడుగు మూగబోయాడు


బుడుగు మూగబోయాడు
పెసూనాంబ పలుకికలేదు

గీతలంటే ఇలానే ఉండాలి అనేకాదు
పదహారణాల తెలుగమ్మాయి అంటే 
బాపూ బొమ్మలానే ఉంటుంది 
అనేంతగా..

తెలుగుకు బాపు,
గీతకు, రాతకూ...
ఇకలేరు...

భద్రాద్రి రామయ్య,
బాపూనిక ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదేమో,
గీతల భక్త రామదాసుని
తన దెగ్గరకు తీసుకుపోయాడు !


Monday, August 18, 2014

అశ్రునయనాలతో...పిల్లలకి తండ్రి ధైర్యం, ఆయన లేనప్పుడు
మావయ్యలే వారి ధైర్యం,

కొండంత అండగా, వెన్నంటి ఉండగా
కొండనైనా డీకొనే సాహసం ఉండదా?

ఆదరణే తప్ప అన్యమెరుగనివాడు
ఆశిర్వాదమే తప్ప అక్కసు ఎరుగని వాడు

ఎన్ని కుర్ర పనులో.. అన్నింటినీ భరించి
ఏది మంచిదౌనో.. దాన్ని ఆపాదించి
చక్కదిద్దె మమ్ము, సహనం వహించి

నిజాయితీ, నిభద్దత,
సాహసం, సహనం,
ఒక్కటెమిటి మంచి..
అన్నీ గొప్ప గుణాలే
చేతులెత్తి మొక్కే పది ఊళ్ళ జనాలే

మా చిన్నప్పటి గోడలు
ఇప్పుడు చిన్నవయిపోయాయి
బీటలువారి శిధిలమవుతున్నాయి
డబ్బైయేళ్ళ చైతన్యం, ఆలోచనలూ
ఆదర్శాలు అన్ని ఒక్కసారిగా అంతమౌతాయని అనుకోలేదు

సూర్యుడికి గ్రహణముంటుందని తెలుసు
కాని
శూన్యంలో కలిసిపోతాడని తెలుసుకోలేదు

మమ్మల్ని నీ భుజాలపై మోసి పెంచినందుకు
నిన్ను మా భుజాలపై సాగనంపడం తప్ప 
ఏమి చెయ్యలేక.. అశ్రునయనాలతో !

వినువీధిలో మరో తార
నిత్యం మమ్మల్ని ఆశిర్వదిస్తూ
ఆ నమ్మకమే
కుంగిపోయిన మా భుజాలకు తిరిగి సత్తువిస్తూ !!

Monday, August 4, 2014

వివాహ రజతోత్సవ ఆహ్వానం

మా బంధువుల వివాహ రజతోత్సవానికి నే రాసిన కవిత....

వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ వాగర్ధ ప్రతి పత్తయే
జగత: పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ

వైవాహిక జీవితం ఒక కళ, దేవుడి సృజనకు ధన్యోస్మి అనే సంస్కారం.
----------*-----------
వివాహ రజతోత్సవ ఆహ్వానం
ఆర్భాటం కాదిది
ఆచరణీయానికి సంబరం, ఆదర్శానికి అభిషేకం
----------*-----------
రాముడేమో రమణుడు
సీతేమో సత్యవతి
రాబోయే వివాహ వజ్రోత్సవ సంబరానికి
ఈ రజతోత్సవమొక తీపి సంగతి
----------*-----------
ఆది దంపతుల తత్వానికి
మన సీతా రాముల ఆదర్శానికి
వీరువురూ ప్రతీకలని తెలపడానికి
మనం మోసే సరదాల పల్లకీ
----------*-----------
శ్రీ పతి పాదాల చెంత సిరి
అలకల సత్యభామ పాదాల చెంత శ్రీపతి
నరకునితో కయ్యానికి దిగినా
తులసీదళానికే తూగిపోయినా
అంతా శ్రీకరమే
----------*-----------
మీరిన్నాళ్ళు కలిసున్నందుకు కిటుకు ఏమిటి అంటే చిరునవ్వుతో,
మేము వేరె అన్న స్పృహ లేకపోవడమే అంటారీ యువ దంపతులు
అందరికీ తెలియాల్సిన మంచి సంగతులు
----------*-----------
ధన్వంతిరి విద్యా దర్శకత్వం
శ్రీ సూర్యుని ఆశిర్బలం
సీతమ్మ పుణ్య ఫలం
అనంతవెంకటేశ్వరుని దీవెనలే సకలం
----------*-----------
వీరిరువురికీ
వెలుగు ధీశాలుడు ఆదిత్యుడు
జిలుగు సద్గుణ రూపవతి లోక హర్షిత
రమణుని మంచితనానికి జగమంతా కుటుంబం
సత్యవతి సౌశీల్యం లోక వందనీయం
----------*-----------
వసంతాన చిగురుకి కోకిల గానం సంబరం
మరి మన ఈ పండుగకి మీ రాక సుందరం
పెద్దల ఆశీస్సులు శ్రీకరం పిల్లల కేరింతలు శుభకరం
సనాతన ధర్మప్రవాహంలో బిందువులం అందరం