Sunday, April 28, 2013

అద్వైతం


మొదట్లో మొత్తం నేనే
నాలో నేనే

లోకాన్ని చూసాకా
కొంత నేను కొంత నువ్వు
ఆపై అప్పుడప్పుడు కొంత మనం

బాహ్య స్థూల పరిశీలనలో
అంతా భిన్నత్వమే

పైనేమో నీలి తెర
కిందంతా ధూళి పొర
మనసే మనిషి చెర

సత్యానికి ఒకటే దారి
అసత్యానికి..?  మనిషికో దారి

కనుచూపు మేర అంతా మనుష్యులే కానీ..
ఊర్ధ్వ ముఖం అధో ముఖం
అదో ముఖం ఏదో ముఖం

ఇది నా అభిమతం అది నీ అభిమతం
నా మతం నీకు అసమ్మతం

మూతి ముడుచుకుని
మళ్ళీ
నాలో నేనే
నాతో నేనే
యధేచ్చగా సంధ్యవారిస్తే
అక్కడా నేనే
రణ గొణ గణ గణ
వాడు వీడు అదీ ఇదీ

అంతా భౌతికమే..
మనం ఎంతో ఎదిగాం గగనానికి ఎగిసాం
కిందకి తొంగి చూస్తే..
సత్యం అగాధంలో కూరుకు పోయింది
మనసు ప్రకృతి నుండి వేరుపడి పోయింది

ఎప్పుడో సంధ్యలో గురి కుదురుతుంది
అప్పుడు చూడాలి

మనసులో మంత్ర జపం
జరుగుతూనే ఉంటుంది
చేయి జపమాల తిప్పుతూనే ఉంటుంది
అవి కేవలం సాహిత్యం మాత్రమే
అసలు సత్యం ఇకపై ఉంది

కళ్ళు కలుసుకుని
నుదుటికెక్కుతాయి
కూర్చునిఉన్నా
దృష్టి దూరంగా నింగిలోకి పోతుంది

వెన్నులో వెన్న రంగులో
కాంతి రేఖలు
తలదాకా ప్రవహిస్తుంటాయి

తలలో అపారమైన శక్తి చేరగా
అంతర్ ధ్రుష్టి అనంత విశ్వంలోకి
దూసుకుపోతుంది
ఆపై అంతా అధ్వైతం
ప్రసాంతం
ఏకత్వం ఆసాంతం

ఎరుక..
ఉన్నదేదీ లేదని
ఎరుక

అంతా ఆ మహా ఎరుక రాశిలో భాగమే
భాగాలు కొన్ని కొన్నాళ్ళు విడిగా ఉన్నా
మళ్ళీ వెళ్ళి అనంతంలో మమేకమవుతాయి

సముద్రం లో నీటి బిందువుల్లా
ఆవిరై కొన్ని ఆకాసాన్ని చేరినా
చినుకై నేలకు రాలి
నదులలో కలసి
మళ్ళీ సముద్రాన్ని చేరవలసిందే

నది ఏదైనా గమ్యం అదే
చినుకేదైనా చివరకు నదే
కావలసింది ఎరుక కలిగిన మదే !


Monday, April 22, 2013

ప్రత్యుత్తరం.. ఒక ప్రేమ లేఖ


పండు గాడికి ప్రేమతో... ఒక ప్రేమ లేఖ,
నా తెలుగు వ్రాత బాగోలేకపోయినా భావం తెలుగులోనే బాగా చెప్పగలనని నా అనుభవం, అందుకే... నా రాత కాస్త సద్దుకో.


ప్రేమకు ముందు 'నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ' అని చెప్పటానికి ప్రేమలేఖ రాస్తాం (మనం రాసుకోలేదనుకో ). ఒక సారి ప్రేమలో పడ్డాకా ఓపిక లేకో, తీరిక లేకో, ప్రేమ లేకో (ఉంటుంది కాని ప్రాముఖ్యత తగ్గుతుంది, తినగా తినగా గారులు చేదెక్కిన చందాన) మళ్ళీ ప్రేమ లేఖల జోలికి పోము. అవసరమైతే అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఆర్చీస్ కి వెళ్ళి ఒక గ్రీటింగ్ కార్డ్ కొంటాం కానీ, పక్కనే ఉన్న పెన్ను పేపెర్ తో ఒక ప్రేమ లేఖ రాయం.
పెళ్ళికి ఫోటోలు తీసుకుని ఆల్బం లో పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా దాచుకుంటాం. ఎప్పుడైనా అవి తెరిచి చూసుకుంటే జ్ఞాపకాల దొంతరలు మబ్బుల్లా కరిగి మనసునుపై కురిస్తే ప్రేమ కొత్త చిగురులు తొడగాలని.
ప్రేమలేఖలు కూడా అలాంటివే, ఇంకా చెప్పాలంటే అంతకన్నా గొప్పవి. ఫొటొచూస్తే భౌతికంగా ఎలా ఉండేవాళ్ళమో గుర్తుకు వస్తుంది... 'అప్పట్లో నా జుట్టు చూడు ఎంత ఎక్కువో ' లాంటివి. ప్రేమలేఖ మానసిక స్తితిని గుర్తు చేస్తుంది.
నేను మాత్రం నిన్ను రోజూ మొదటి రోజులా కొత్తగానే ప్రేమిస్తా, గుండెకాగితమై ప్రేమలేఖలు రాస్తూనే ఉంటా. ఎప్పూడో ఒకప్పుడు అవన్ని మూటగట్టి ఒక ప్రేమలేఖగా నీకు అందిస్తా, రొజూ చెప్పేదే అయినా అదొక ఆనందం.
నువ్వు రాసిన ఉత్తరం ఇప్పటికి ఒక పదిసార్లు చదివా. నిజమే నీకు నాలా ఉత్తరం రాయడం రాదు!
అలంకార ప్రియుడిని మరీ !
నేను మన ప్రేమ దెగ్గర నుండి చందమామకి, సముద్రానికి, పువ్వులకి, వెన్నెలకి రాసుకుటూపోతాను, మధ్యలో ఎప్పుడైనా గుర్తుకువస్తే మళ్ళీ నేదెగ్గర నుండి మొదలు పెడతా.
నీ ఉత్తరం చదివాకా అనిపించింది, నువ్వు కేవలం 'ప్రియురాలిలా ' రాసావని. ఇప్పుడే చెట్టునుంచి కోసిన పండులా తాజాగా, లేడిపిల్లలా చలాకీగా, స్వచ్చంగా ఉంది (చూసావా?? అలవాటు అయ్యిపోయింది ఇలా చెప్పడం :-) ). మనసులో మాట సరిగ్గా అలానే పెట్టటం కష్టమే. ఉపమానాలు, ఉపమేయాలు వాడి నా ఉత్తరం లిప్స్తిచ్క్, పౌదెర్, ఫౌందతిఒన్ వేసుకున్న అమ్మాయిలా ఉంటే, నీ ఉత్తరం చక్కని పల్లెపడుచులా స్వచ్చంగా ఉంది.
Thank you and I love you.
నువ్విప్పుడు (9.55 PM) నాకు ఫోన్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటావు. నువు లేని ఏ నాలుగు రోజుల్లో నా అలోచనలు సవివరంగా చెబుదాం అని ఉత్తరం రాస్తున్నా, ఫోన్ చెయ్యలేక. నువ్వు ఎదురు పడినప్పుడు చెప్తే ఇవే మాటలు మనం మర్చిపోవచ్చు. ఉత్తరం రాస్తున్నా, జేవితకాలం గుర్తుండాలని. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా. నిను వీడి నే మనలేకున్నా. నిన్నే స్వాసిస్తూ, నీకై జీవిస్తూ, నీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నా !
మనం బీచ్ లో కూర్చున్నప్పుడు అనిపించింది, చంద్రుడు మనలను చూసి  వెన్నెల మల్లెలు సముద్రంపై జల్లి, అలల పల్లకీపై నా చెంతకు పంపితే, ఆ మల్లెలు నా చెలి సొగసుని చూసి ఓర్వలేక, ఒడ్డున నురగై కరిగిపోతున్నాయని. ఇంతకన్నా ఏమికావాలి ఏ ప్రియుడికైనా? ప్రేమ అనేది ఒక కళ, అది ఎంత బాగా వస్తే, జీవితం అంత కళగా ఉంటుంది.
మరి అలాంటి ప్రయత్నం లో ఒక సాదా ప్రేమ లేఖ.
ఇక నిద్దుర పోవాలి, శెలవు మరి!
నీకీ ఉత్తరం ఇచే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ....

Friday, April 19, 2013

WHAT HAPPENS IN HEAVEN


I dreamt that I went to Heaven and an angel was showing me around. We walked side-by-side inside a large workroom filled with angels. My angel guide stopped in front of the first section and said, 'This is the Receiving Section. Here, all petitions to God said in prayer are received.'


I looked around in this area, and it was terribly busy with so many angels sorting out petitions written on voluminous paper sheets and scraps from people all over the world.

Then we moved on down a long corridor until we reached the second section..

The angel then said to me, 'This is the Packaging and Delivery Section. Here, the graces and blessings the people asked for are processed and delivered to the living persons who asked for them.. 'I noticed again how busy it was there.. There were many angels working hard at that station, since so many blessings had been requested and were being packaged for delivery to Earth.

Finally at the farthest end of the long corridor we stopped at the door of a very small station. To my great surprise, only one angel was seated there, idly doing nothing. 'This is the Acknowledgment Section,' my angel friend quietly admitted to me. He seemed embarrassed 'How is it that there is no work going on here?' I asked.

'So sad,' the angel sighed. 'After people receive the blessings that they asked for, very few send back acknowledgments ..'

'How does one acknowledge God's blessings?' I asked.

'Simple,' the angel answered. Just say, 'Thank you, Lord.'

'What blessings should they acknowledge?' I asked.

'If you have food in the refrigerator, clothes on your back, a roof overhead and a place to sleep you are richer than 75% of this world. If you have money in the bank, in your wallet, and spare change in a dish, you are among the top 8% of the world's wealthy .'

'And if you get this on your own computer, you are part of the 1% in the world who has that opportunity...'

'If you woke up this morning with more health than illness ... you are more blessed than the many who will not even survive this day .'

'If you have never experienced the fear in battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation .... you are ahead of 700 million people in the world.'

'If you can attend a church without the fear of harassment, arrest, torture or death you are envied by, and more blessed than, three billion people in the world. '

'If your parents are still alive and still married ....you are very rare .'

'If you can hold your head up and smile, you are not the norm , you're unique to all those in doubt and despair.'

Ok, what now? How can I start? If you can read this message, you just received a double blessing in that someone was thinking of you as very special and you are more blessed than over two billion people in the world who cannot read at all.

Have a good day, count your blessings, and if you want, pass this along to remind everyone else how blessed we all are.

ATTN:
Acknowledge Dept.
'Thank you Lord, for giving me the ability to share this message and for giving me so many wonderful people to share it with.'

If you have read this far, and are thankful for all that you have been blessed with, how can you not send it on????

I thank God especially for all my family and friends.

కొట్టి వేతల 'ప్రేమ లేఖ'

పొగడ్త లేని ప్రేమ లేఖ (ప్రత్యెకించి అబ్బాయి, అమ్మాయికి రాసే ప్రేమ లేఖ) పువ్వుల్లేని గులాబి మొక్కలాంటిది.
పొగడ్త ప్రేమలేఖకి అందం. నిజాయతీ ప్రేమకి ఆరంభం. మరి పరస్పర విరుధ్దమైన పొగడ్త/నిజాయతీ ఒకేసారి వ్యక్తికరించాలంటే?

ఆ ఆలోచనకు రూపమే ఈ ప్రేమ లేఖ !ప్రియా, (ఇంకా స్నేహితురాలివేగా So ప్రియమైన స్నేహితురాలికి అంటా)
ప్రియమైన స్నేహితురాలికి XXX కి, (పరవాలేదు OK)
ప్రేమతో  (సినిమా టైటిల్ & పాత రకం... కానీ తప్పదు)
ఎలా ఉన్నావ్? (ఎలా ఉండటమేంటి?? నువ్వు బాగాలేకపోతే నేను బాగుండనుగా !)
అంతా క్షేమం అని తలుస్తాను. (ఇది ప్రేమ లేఖ, క్షేమ సమాచారాల ఉత్తరం కాదు)
Coming directly to the point (ఇంగ్లీష్ వద్దులే, మొత్తం ఇంగ్లీష్లో  రాయాలంటే కష్టం)

ఏ రోజైతే చూసానో నిన్ను ఆ రోజే నేనైపోయా నువ్వు, (సినిమాలెక్కువ చూస్తున్నాలే ఈ మధ్య Lite తీసుకో :-) )
నిను చూసిన తొలిచూపులోనే నీపై .. (తొలి చూపులోనే ప్రేమించడానికి నాకు నీపై ఉన్నది ఆకర్షణ కాదు, గత కొన్నేళ్ళుగా నాకు నీపై కలిగిన గౌరవం ఆపై నమ్మకం ఆపై వలపు అటుపై నువ్వు మీ ఊరు వెళ్ళిపోయిన విరహంలో నీపై ప్రేమ కలిగిందేమో అన్నసందిగ్దత.)

ఆ రోజు ఆశ్రమంలో ముసలివారికి సేవ చేస్తున్న నీ మంచితనం చూసి నీపై మనసుపడ్డా ! ( అంతా అబద్దం నిన్ను నేను ఒక్క గుణమో చూసి ప్రేమించలా, నిన్ను నీలా, నిన్ను మొత్తంగా ఇష్టపడ్డా. షరతులు వర్తించని ప్రేమ, కారణాలు అక్కరలేని ప్రేమ !)

ఆపై మెరిసే నీ కళ్ళు, చంటిపిల్లల్లాంటి నీ నవ్వు నన్ను మురిపించాయి.(ఇది నిజం)
నీ ఒక్క తలపు చాలు నన్ను కలల దొంతరలో నన్ను దాచి కాలాన్ని నిలువరిస్తుంది(ఇది కూడా)
అన్ని పురుగులుండగా రాజమౌళీ ఈగే ఎందుకు తీసాడో తెలుసా??
ప్రేమలో ఉన్నవాడికి రెండు కళ్లు చాలవు ప్రియురాలిని చూసుకోడానికి

ఈగలాగ వెయ్యి కళ్ళన్నా కావాల్సిందే !! (ఇది నిజంగానే నిజం)

భువనైక సుందరీ, నటరాజ పదమంజరీ, ఉషోదయ ఉషా ఝరీ, నా హ్రుదయ లాహిరీ...  (హడవిడి యెక్కువ విషయం తక్కువ)

నువ్వు చీర కడితే మాధురీ దీక్షిత్, ఓణీలో త్రిష, జీన్స్ లో ఐష్..(తప్పు తప్పు, నీలో ప్రతీ అణువునీ నేను ప్రేమించినప్పుడు ఎవరితోనొ నిన్ను ఎందుకు పోల్చాలి?)
అమ్మాయిలకే తలమానికం, అందానికి తూకం, ఆదర్శానికి ప్రతిరూపం (అతి సర్వత్ర వర్జయేత్)
నువు లేక నేను లేను, నువ్వే నా ప్రాణం ( అలా కాదు కాని,
నువ్వు సుఖంగా ఉంటే నేను ఆనందంగా ఉంటా,
నువు నాతో ఉంటే జీవితమంతా పండగే ప్రతిపూటా !)
నిన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటా, ఎండ కన్నెరగకుండా , కాలు నేల తగలకుండా .. ( అతిగా లేదు ?? నిన్ను ప్రేమగా చూసుకుంటా అని చెప్తే చాలదా?)
నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నా. ఉత్తరంతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని, ఏదోలా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానని నీకు అర్థమయ్యాకా...
నీ కళ్ళు నిజం చెప్పక మానవు

పొగిడి నిన్ను ఒప్పించడం నాకు ఇష్టం లేదుఅది తాత్కాలికం, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పా, ఆ పైన నా అదృష్టం !

** నువ్వు నాతో ఉంటె అన్నీ ఉన్నట్టే అని చెప్పను కానీ, నువ్వు  ఒప్పుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను నా  జీవిత కాలం నీకు తోడుంటా !

                                                                                                  ఇట్లు,
                                                                                                  - XXX


Wednesday, April 3, 2013

Abraham Lincoln’s letter to his son’s teacher


He will have to learn, I know, that all men are not just, all men are not true. But teach him also that for every scoundrel there is a hero: that far every selfish politician, there is a dedicated leader.


Teach him that for every enemy there is a friend. It will take time, I know a long time, but teach, if you can, that a dollar earned is of more value than five of found.

Teach him, to learn to lose... And also to enjoy winning. Steer him away from envy, if you can, teach in the secret of quiet laughter.

Teach him, if you can the wonder of books... But also given quiet time wonder the eternal mystery of birds in the sky, bees in the sun, and flowers on the green hillside.

In a school, teach him, it is far more honorable to fail than to cheat.

Teach him to have faith in his own idea, even if anyone else tells him they are wrong.

Teach him to be gentle with gentle people and tough with tough.

Teach him to listen to all men... But teach him also to filter all he hears on a screen of truth, and take only the good one that comes through.

Teach him, if you can how to laugh when he is sad. Teach him there is no shame in tear.

Teach them to sell his brawn and brain to the highest bidder but never to put a prize tag on his heart and soul.

Teach him gently, but do not cuddle him, because only the test of fire makes the fine steel.

Teach him always to have sublime faith in himself because then he will always have some sublime faith in mankind.

These are big orders, but see what you can do. He is such a fine fellow, my son...