Monday, July 5, 2021

అమృతమన్న ఆశే లేదు, హాలాహలమన్న హడలూ లేదు

 అమృతమన్న ఆశే లేదు

హాలాహలమన్న హడలూ లేదు

దేవ దానవుల మధ్య తారతమ్యము పట్టదు

ఉన్న దొకటే ఎల్లలు లేని కరుణ

.

అమృతాన్ని అందరికీ పంచి

హాలాహలన్ని గొంతులో ఉంచి

తండ్రి మనసు తెలిపావు

నీ తత్త్వ మిది శంకరా !

.

సత్తె కాలపోడని పిల్లలనుకుంటారు

భోల శంకరుడని భక్తులనుకుంటారు

నీకు తెలియక కాదు

నీ మనసు మాకు తలియక !మదిని నిశ్చలముగ వెలుగు 

నీలకంఠా !