Sunday, May 27, 2018

ఆ గట్టునుంటావా నాగన్న ఈ గట్టుకొస్తావా.. (Humanist version)

ఆ గట్టునుంటావా నాగన్న ఈ గట్టుకొస్తావా.. ఆ గట్టునుంటావా నాగన్న ఈ గట్టుకొస్తావా.. నాగన్న ఆ గట్టునేమో దేవుళ్ళ దోపిడుంది, మంత్రాల మత్తు ఉంది, స్వర్గాల పిచ్చి ఉందీ, ఈ గట్టునేమో విజ్ణాన విత్తు ఉంది.
ఆ దిబ్బనుంటావా నాగన్న ఈ దిబ్బకొస్తావా.. 
ఆ దిబ్బనుంటావా నాగన్న ఈ దిబ్బకొస్తావా.. 
ఆ దిబ్బనేమో ముల్లాల ఫత్వ ఉంది, 
పోపుల పైత్యముంది, బాబాల బురద ఉందీ, 
ఈ దిబ్బనేమో న్యాయపు కోర్టుంది. 

ఆ గడప నుంటావా నాగన్న ఈ గడపకొస్తావా.. 
ఆ గడప నుంటావా నాగన్న ఈ గడపకొస్తావా.. 
ఆ గడపనేమో కాషాయ సుత్తి ఉంది, 
పచ్చోడి కత్తి ఉంది, తెల్లోడి సొత్తు ఉందీ, 
ఈ గడపనేమో కష్టించె సత్తువుంది. 

ఈ ఏపుకొస్తావా నాగన్న ఆ ఏపునుంటావా.. నాగన్న
ఈ ఏపుకొస్తావా నాగన్న ఆ ఏపునుంటావా.. 
ఆ ఏపునేమో కులాల కంపు ఉంది, 
కాఫిర్ల రక్తముంది, కృసేడ్ల కచ్చ ఉందీ, 
ఈ ఏపునేమో మానవతా వాదముంది. 

ఆ గట్టునుంటావా నాగన్న ఈ గట్టుకొస్తావా.. 
ఆ గట్టునుంటావా నాగన్న ఈ గట్టుకొస్తావా…
నాగన్న ఆ గట్టునేమో లేచేటి శవముంది 
చంపేటి దైవముంది, తాగేటి రాయి ఉందీ 
ఈ గట్టునేమో మనిషయ్యే మార్గముంది !!!


Tuesday, May 22, 2018

మీకు తెలియకుండా మీరు ఒక టాక్స్ కడుతున్నారు తెలుసా? You are paying this tax without your knowledge (Telugu version)

మీకు తెలియకుండా మీరు ఒక టాక్స్ కడుతున్నారు తెలుసా?దాని పేరు KST - కాఫిర్ సర్వీస్ టాక్స్ (లేదా) జిజియా టక్స్ (లేదా) హిందువుగా బతకడానికి టాక్స్.

ఇది మొఘలుల పరిపాలన నుంచీ హిందువులు మాత్రమె కడుతున్నది. అప్పట్లో జిజియా అని చెప్పి తిన్నగా వసూలు చేసేవారు, ఇప్పుడు గుళ్ళలో పడి సిగ్గులేకుండా దోచుకుంటున్నారు ఎండోమెంట్స్ పేరుచెప్పి, గుళ్ళు పగలకొట్టి సంపద ఎతుకేళ్ళిన ఘజిని బాపతు జనాలు.

హిందూవులు ఎక్కువ ఉన్న దేశం లో హిందువుగా ఉండడానికి ఇప్పటికీ పన్ను కడుతున్నారు.

చివరిదాకా చదివే ఓపిక లేనివారి కోసం ముందే చెప్పేస్తున్నా: దేముడి గుడిని కాపాడటానికి దేముడు దిగి వస్తాడు అని ఊరుకోవడం అమాయకత్వం, మనుషులు గుడి కట్టారు మనుషులే దానిని కాపాడుకోవాలి. దేముడు దిగిరావాలంటే రావణాసురుడు వంటి సమ ఉజ్జీ కావాలి. ఇలాంటి బీళ్ళ బచ్చా ముష్కరల ఆట కట్టించాలంటే అందరినీ సంఘటిత పరిచిన ఆది శంకరుల వంటి వారు కావాలి.

నేను కులాన్నీ మతాన్నీ పట్టించుకోను కాని ప్రాధమిక హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంటే మాత్రం ఊరుకోను. అన్ని కులాలు మతాలు మంట గలిసే దాకా వారి వారి హక్కులు వారికి ఉండవలసిందే.

మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో |
యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయమ్ ||
అనగానే అర్జునుడికి విశ్వరూప దర్శనం కలిగింది... బావ కాబట్టి !
మనకి అంతటి భాగ్యం లేదు కాబట్టి మనకు తోచిన రీతిలో శక్తి మేరకు గుడిలో విగ్రహాన్ని అందంగా తీర్చి దిద్దుకోవాలని అనుకుంటాం, ఇంట్లో పిల్లలకు స్నానం చేయించి కొత్త బట్టలు కట్టి ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటామో అంతే ప్రేమగా!

దేముడా నేను ఈ కష్టంలో ఉన్నాను, దేముడా నేను ఆ కష్టంలో ఉన్నాను నన్ను కాపాడు అని రామదాసు అంత కాకున్నా అని ఉన్నదానిలో కాస్త చిల్లర దాచి ముడుపు కట్టి హుండీలో వేస్తారు.

ఇలా వచ్చిన డబ్బులు, నగలు పరిపాలన పేరుతో కాజేస్తే? నువు నమ్ముకున్న దేముడి భక్తులనే ఏమార్చడానికే ఉపయోగిస్తే? అది అధికార దుర్వినియోగం. కర్ణాటకా గుళ్ళలో 2002 సంవత్సరం 72 కోట్లు విరాళంగా వస్తే, 10 కోట్లు తిరిగి గుళ్ళకు ఇచ్చి మిగత 60 కోట్లు మొత్తం హజ్ యాత్రలకు,మసీదులకు, చర్చులకు ఇచ్చేసారు...(మొత్తం).కాఫిర్ ల డబ్బులు హజ్ కు పనికి వస్తాయా? ప్రసాదం ముట్టుకోకూడదు కానీ హుండీ లో డబ్బులు ముట్టుకో వచ్చా? ఇదెక్కడి అన్యాయం.

ఇక బంగారం నగలు విలువైన రాళ్ళు గురించి చెప్పక్కర్లేదు, భక్తులు విసిరే నాణాలు తగిలి వజ్రాలు సైతం పగిలి మాయమయ్యిపోతుంటాయి, లోగుట్టు తిరుమలేసుని ఉత్సవ విగ్రహానికే ఎరుక. మా నూకాలమ్మకు చేయించిన బంగారు కళ్ళు ఎమయ్యాయో అని అడిగితే చెప్పే నాధుడు లేడు మా ఊళ్ళో.

ఎండొమెంట్స్ పరిధిలో ఉన్న ఏ గుడి హుండీలో వేసినా, డబ్బులు ప్రభుత్వానికి టాక్స్ కట్టినట్టే. వారి పరిధిలో లేని చిన్న గుడిలో వేస్తే గుడికి, పూజారికి అది చిల్లర మాత్రమే కాబట్టి ప్రభుత్వానికి అక్కర్లేదు.
ఫేస్ బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టి ఏమి చెయ్యలేము, కాని కనీసం గొంతు ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉంది అనిపించి ఈ పోస్ట్ పెట్టా. ఇదేదో మత మౌడ్యం అనో, కుల జాడ్యం అనో మీరు ఊహించుకుంటే నేను ఏమి చెప్పలేను, నేను కొన్ని కోట్ల గోవిందుని భక్తుల హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నా.

ఒక మక్కా ఒక వాటికన్ ఉన్నట్టు హిందువుల కోసం ఒక 4-5 పుణ్య క్షేత్రాలను వదిలివెయ్యలేరా?
కొండ మీద చర్చులు మసీదులు.కాశి విశ్వనాధునికి కూడ కష్టాలు తప్పలేదు, అయోధ్య రాముడిని అరణ్య పర్వం కన్నా ఎక్కువ కష్టపెట్టట్లేదా?