Thursday, December 27, 2012

దెయ్యం కన్నా భయం మా చెడ్డది (My close encounters with THE DEVIL - Story 1)


                ఆలమూరు శాంతి సినిమా హాల్లో పిల్ల దెయ్యం – 2  రెండో ఆటకి నేను, శాస్త్రీ వచ్చాం.  నాకు దెయ్యం సినిమా అంటే చచ్చేంత భయం. భయం దెయ్యం గురించి కాదు, సినిమా లో లీనమైపోయి భయ పడతానేమో అని భయం. పల్లెటూరు కావడం వల్ల మాకు ఈ థీయేటర్ తప్ప వేరే దిక్కులేదు. వద్దు వద్దు అంటున్నా వినకుండా శాస్త్రి ఈ సినీమాకి తీసుకువచ్చాడు.

సినిమా మొదలు అయ్యింది...

కెమెరా ఒక నల్లని కాకి తోక దెగ్గర మొదలు పెట్టి నెమ్మదిగా కాకి మొహం వైపు తిరిగింది (ఎంట్రి మ్యూసిక్ బాగుంది, దేవి అనుకుంటా).

జనాల ఈలలతో హాల్ నిండిపోయింది. "కాకి కాకి కాకి.. నా కవాసాకి" అని అరుస్తున్నారు.
ఒకడు యెవడొ చొక్కా చింపేసుకున్నాడు. వీపు మీద కాకి పచ్చ బొట్టు కూడా ఉంది.
ఆనందంతో ఒక కుర్రాడు పక్కన ఉన్న అమ్మాయిని ముద్దుపెట్టుకున్నాడు.

చిన్నపాప ... బొమ్మ వెతుక్కుంటూ స్టోర్ రూం లోకి వెళ్తోంది. లోపల అంతా చిమ్మ చీకటి.

మసక వెలుతురులో చిందర వందరగా పడేసిన సామన్లు కనిపిస్తున్నాయ్. పిల్ల స్కూల్లొ నేర్చుకున్న పద్యం పాడుకుంటూ నడుస్తోంది.
ఒక్కసారిగా  కమెరా మెట్ల వైపు తిరిగింది.
హుప్ ! జడుసుకున్నా. అక్కడ ఒక పిల్ల దెయ్యం కూర్చుని ఉంది.

చిన్నపిల్ల మెట్లు యెక్కడం మొదలు పెట్టింది.
అదేదొ నేను అదే గదిలో ఉన్నట్టు, పిల్లను పట్టుకుని గదిలొంచి పారిపొవాలని అనిపిస్తొంది.        
చిన్నపిల్ల ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగింది !

హుప్ ! మళ్ళీ జడుసుకున్నా. ఆ పిల్ల కూడా దెయ్యమే.

 ఇంటెర్వెల్లో పాచిపోయిన పకోడి అమ్మే పిల్లాడి దగ్గరనుండి పక్క సీట్లో కూర్చున్న 10 ఏళ్ళ పిల్ల దాకా అందరూ దెయ్యాలేమో అని భయం పట్టుకుంది.
నా అవస్త చూసి పకా పకా నవ్వుతున్న శాస్త్రిగాడు, దెయ్యాల్ని ఆవాహన చేసే కపాల మాంత్రికుడేమో అని అనుమానం కలిగింది. ఎందుకు మాష్టారు భయపడతారు, సినిమానేగా? అని శాస్త్రి పళ్ళికిలిస్తుంటే, డ్రాకులా పక్కన కూర్చున్నానేమో అని భయం వేసింది.

ఈ డైరెక్టర్లకి బుద్ధి లేదు దెయ్యం ఉన్న గదిలోకి పిల్లల్ని పంపే బదులు రాజకీయ నాయకుల్నో, తీవ్రవాదుల్నో, సీరియల్స్ డైరెక్టర్లనొ, ఓం కార్ గాడినో పంపొచ్చుగా.. పీడా విరగడ అవుతుంది?

కళ్ళు, చెవులు మూసుకుని, కాళ్ళు సీట్లో పెట్టుకుని (దెయ్యం కుర్చీ కింద ఉంటుందేమో అని) కూర్చున్నా.

ఉన్నట్టుండి నా కుర్చీ వెనక ఏదో పాకుతున్నట్టు అనిపించింది. భయంతో గుండె జాతర డప్పులా విపరీతంగా కొట్టుకుంటొంది.
మళ్ళీ ఎదో పాకుతున్నట్టు అనిపించింది. ఈ సారి పైకి కదులుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
భయం గుండెల్లొంచి, గొంతు దాటి తలలొ బ్రహ్మ రంధ్రాన్ని చేరుకుంది.
కెవ్వుమని నేను పెట్టిన పొలి కేక దెబ్బకి,  సినిమా తెర రెండుగా చీలి పొయింది.

అప్పటికే భయంతో బిక్కచచ్చిపోయిన ఓ పది మంది వంతులవారిగా కెవ్వుమన్నారు.
ఇంకో పది మంది కంగారుపడి సీట్లోంచి కింద పడిపోయారు. ఒక పాతిక మంది చెతిలో ఉన్న కూల్ డ్రింక్ లు, పాప్ కార్న్ ఒలకబోసేసుకున్నారు. దొరికిందే సందు అని ఒక కుర్ర పిల్ల పక్కన ఉన్న కుర్రడిని వాటేసుకుంది.

లైట్లు వెలిగాయి.

వెనక సీట్లో అబ్బాయి బిత్తరపోయి (ముందు సీట్లో ఉన్నది అమ్మాయి అనుకున్నాడు) కాళ్ళు వెనక్కి తీసేసుకుని అమాయకుడి మొహం పెట్టాడు. ఓరి దుర్మార్గుడా అనుకుంటూ ముందుకు తిరిగా. నా ముందు సీట్లో కూర్చున్న ప్రేమ జంట తపస్సు భగ్నమైన రుషుల్లా నా వైపు కోపంగా చూస్తున్నారు. పక్క సీట్లో పిల్ల ఏడుపు లంఘించుకుంది. నావైపు పేలవంగా చూస్తూ పిల్ల తండ్రి "ఇంకా పెళ్ళి కాలేదనుకుంటా" అన్నాడు. ఆ అసందర్భ ప్రేలాపన అర్థం కాక బుర్ర గొక్కుంటూ అతని పక్కనే ఉన్న అతని భార్య వైపు చూసా. సూర్పణకకి సిస్టర్లా ఉన్న ఆవిడని చూస్తే అర్థం అయ్యింది ఆయన ఎందుకు అలా అన్నాడో.

హాల్లొ జనాల చిరాకు చూపులు తట్టుకోలేక, థీయేటర్ వాడు వచ్చి తెర చింపినందుకు డబ్బులు అడుగుతాడేమో అన్న భయంతోను హాల్ బయటకు పారిపోయి వచ్చేసాం. సైకిల్ తీసుకుని త్వరగా థీయేటర్లోంచి బయట పడ్డాం.

పురాణాల్లోంచి పట్టుకువచ్చిన హీరో సైకిల్ మీద ఇంటికి బయలుదేరాం.
చరిత్ర ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, సైకిల్ కి దానికి సంభందించిన భాగాలు పెద్దగా లేవు. అరిగిపోయిన టైర్లు, తుప్పు పట్టి ఏ నిముషమైనా విరిగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఊసలు, బ్రేకులు లేని హాండిల్, కిర్రు కిర్రు మనే లెదర్ సీట్, తుప్పుతో గోధుమ రంగులోకి మారిన వెనక సీట్... ఇంతకు మించి యే ఆచ్చాదనా లేకుండా చాలా నిరాడంబరంగా ఉంది.
వెనక సీట్ మీద కూర్చుంటే అది ఎక్కడ విరిగి మడ్ గార్డ్ లేని టైర్ మీద పడుతుందో అని ఒక సారి పరిస్తితిని ఊహించుకుని, భయపడి ముందు అడ్డ రాడ్ మీద కూర్చున్నా.

ఈలేస్తూ శాస్త్రి ఎగిరి ఎగిరి తొక్కుతుంటే, గతుకుల్లో పడినప్పుడల్లా అడ్డ రాడ్ గుచ్చుకుని నరకం నాలుగించుల దూరంలో కనిపిస్తోంది.
ముందు కూర్చున్నానే కానీ భయం భయం గానే ఉంది. ఇది దెయ్యం గురించి భయం కాదు అంత కన్నా భయంకరమైనది. పుంత గట్టు మీద బ్రేకుల్లేని సైకిల్, దారికటూ ఇటూ ముసుగు వీరులు చెంబు పట్టుకుని యుద్దం చేస్తుంటే.. వారి మధ్య నుంచి మేము మహారాజుల్లా వెళ్తున్నాం. ఎదురుగా వేరే వాహనం వచ్చి మమ్మల్ని ఢీ కొని మేము ఒక పక్కకి పడిపోతే?

ఇలాంటి విపరీత ఆలోచనల నడుమ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా మా ఇంటికి చేరాం.

అప్పటికే  12:30 దాటడం తో శాస్త్రి ఇక ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఇంటికి బయలుదేరాడు. వాడి ఇల్లు పావుగంట దూరమే కానీ నిర్మానుష్యమైన దారి గుండా వెళ్ళాలి.. ఒక శ్మశానం కూడా దాటాలి. అదే నేను అయితేనా.. ఆ రాత్రికి పయనం విరమించుకుని మరుసటి రోజు పొద్దున వెళ్దును.

సరే ఇక శాస్త్రిని సాగనంపి దొడ్లో నూతి దెగ్గరకు వెళ్ళి  కాళ్ళు, చేతులు, మొహం కడుక్కుని వీధి వసారాలో మడత మంచం వాల్చుకు పడుకున్నా. నిద్ర సమయం దాటడం వల్ల, అతిగా కంగారు పడడం వల్ల అనుకుంటా పొడి కళ్ళు పడిపోయి నిద్ర రావట్లా.
అంజనేయస్వామి బొట్టు పెట్టుకుని వసారాలో పడుతున్న పున్నమి వెన్నెల చూస్తూ నిద్దురపోయా.

ఒరై బాబు లేరా అని నాన్నమ్మ అరుస్తున్న అరుపులకి మెళకువ వచ్చింది. 6:00 ఆయ్యింది. సూర్యుడు ఇప్పుడే మబ్బుల వెనక ఒళ్ళు విరుచుకుంటున్నాడు.
"ఇవాళ సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం అంట శాస్త్రిగారింటికి వెళ్ళి దర్భలు తీసుకురారా ఇంటి మీదా, డేగిసా నీళ్ళళ్ళోనూ వెయ్యాలి." ఈ వాక్యాన్ని నేను లేచేలోపు ఒక ఐదు సార్లు చెప్పింది. ఇక వినే ఓపిక లేక నిద్ర కళ్ళ తోనే శాస్త్రి ఇంటికి బయలుదేరా, తాత బండి మీద.

శాస్త్రి ఇంటి దెగ్గర మంచి కోలాహలంగా ఉంది, దర్భల గురించి అనుకుంటా.

బండి బయట గోడకు వాల్చి (స్టాండ్ లేదు) లోపలికి వెళ్ళా. లోపల అంతా హడావిడిగా ఉంది. ఒక మూల భూతాల రాజుగారు ఏదో పూజ చేస్తున్నారు, సాంబ్రాణి, వేప మండలాలు పట్టుకుని ఓం హ్రీం క్రీం అని అరుస్తూ పసుపునీళ్ళు జల్లుతున్నారు.

నేరుగా శాస్త్రి గదిలోకి నడిచా. శాస్త్రి ఒక చిన్న పసుపు తువ్వాలు కట్టుని, పెద్ద కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకుని, వరిపిండితో వేసిన ముగ్గు మద్యలో కూర్చుని ఉన్నాడు.

శాస్త్రికి మేనమామగారి వియ్యంకుడి పెదనాయనగారి అత్తగారి తోటికోడలి మేనత్తగారి పెళ్ళికావలసిన మనుమరాలు మరియు ఆమె దూరపు చుట్టాలైన ఓ ఇద్దరు ఆడాళ్ళు ముగ్గు పక్కన కూర్చుని యెవరో కొట్టి నట్టు ఏడుస్తున్నారు.
ఇదేమీ పట్టనట్టు శాస్త్రి  ముగ్గు మధ్యలో  బాసింపీట వేసుకు కూర్చుని ముందుకు వెనకకి ఊగుతున్నాడు. కళ్ళు గెట్టిగా మూసుకుని ఉన్నాడు.

శాస్త్రి పక్కకు వెళ్ళి అలవాటు ప్రకారం "ఒరై శాస్త్రీ" అంటూ టెంకి మీద ఒకటిచ్చుకున్నా. ఈ హఠాత్ పరిణామాన్ని ఊహించని  శాస్త్రి ముందుకు పడిపోయి ముగ్గు మొహానికి అంటుకుంది. దెబ్బకి ముక్కులోకి నోట్లోకి ముగ్గు వెళ్ళి ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యిపోయాడు. కాస్త తేరుకున్నాక నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి చుట్టూ చూసాడు.
పక్కన ఉన్న ఏడుపు సంఘాన్ని బయటకి పొమ్మని సైగ చేసాడు. శాస్త్రిలో మార్పు చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు. చంద్రముఖి సినీమాలో రజనీకాంత్ ని చూసినట్టు నాకు ఒక నాటకీయమైన చూపు విసిరి బయటకు వెళ్ళారు.

వాళ్ళు అలా బయటకు వెళ్ళగానే బయట కోలాహల్మ్ మొదలయ్యింది, మద్యలో భూతాల రాజు మాటలు వినిపిస్తున్నాయ్... "అతను సామాన్యుడు కాదు, గొప్ప మనిషి మహా మేధావి, ఆయన ప్రయత్నం అయనను చెయ్యనివ్వండి, నా పని నెను చెస్తా" ఇవేవో చంద్రముఖి సినిమాలో డైలాగ్ లా అనిపించినా, దెయ్యం వదిలిపోయింది అంటే తనకు డబ్బులు ముట్టవు అని దెయ్యాల రాజు గారు ఇలా పధకం వేసారని అర్థం అయ్యింది.

 శాస్త్రి జరిగింది చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు.


రాత్రి నిన్ను మీ ఇంటి దెగ్గర దింపి బయలుదేరానా? దారిలో సర్వారాయుడు తోట దెగ్గర ఆగా, ఒంటేలుకొచ్చి. దెయ్యం సినిమా వల్లనో ఏమిటో చికటిలో కొంచెం భయంగానే ఉంది. అదేంటో తోట కంచె దెగ్గర ఈత చెట్టు ని చూడగానే నేను అప్రయత్నంగా ఆగిపోతా. ఈత చెట్టు మొదల్లో ఒక పాట పాడందే నా సైకిల్ ముందుకు కదలదు. నారు పెట్టినవాడే నీరు పోస్తాడంటారు. నారు పెట్టిన సర్వారాయుడు హైదరాబాదులో కూర్చుంటే నేను రోజూ ఇలా నీరు పెడుతున్నా. అది మొక్కగా ఉన్నప్పట్నుంచి ఈ రోజుదాకా దాని పోషణ భారం మొత్తం నాదే. సూర్యుడు సినిమాలో రాజషేకర్లా మొహం పెట్టి 'నీకేం పర్లేదు, నేనున్నా ! చుట్టుపక్కల 40 గ్రామాలు ఎండి పోయినా నిన్ను నేను కాపాడుకుంటా' అని కన్నీళ్ళుపెట్టుకుంటూ.. చెట్టుకి 'నీళ్ళు ' పెట్టా.

ఈల వేసుకుంటూ పైకి చూద్దునా చెట్టుకి రెండు పెద్ద ముగ్గిన గెలలు ఉన్నాయి. ఈత పళ్ళు బాగా ముగ్గి మంచి సువాసన వస్తున్నాయి. పొయ్యడం త్వరగా ముగించి చేతులు జేబులో ఒక సారి తుడుచుకుని బాగా ముగ్గిన పండు ఒకటి అందుకుని నోట్లో వెసుకున్నా. ఆహా ఈత చెట్టుకూడ హంస అంత గొప్పది. పాలు నీళ్ళు కలిపేసినా హంస కేవలం పాలు తాగి నీళ్ళు వదిలేస్తుందిట. ఈత చెట్టు అంతకన్న గొప్పది ! ఉప్ప నీరు లో ఉప్పు వదిలేసి కేవలం నీరు తేసుకుని తియ్యని పళ్ళు ఇవ్వగలదు. రెండు గెలలు కోసి సైకిల్ స్టాండుకి తాడుతో కట్టెసా. పక్కన ఉన్న ఈత చెట్టుకి కట్టి ఉన్న ఈత కల్లు కుండ దింపి ఒక గుటక వేసా. అటు ఇటు ఒక సారి చూసి ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకున్నాక మళ్ళి ఇంకో గుటక వేసా, మళ్ళి కుండ యధాస్థానంలో ఉంచి సైకిల్ మీద ఇంటికి బయలుదేరా. 

తోట దాటగానే శ్మసానం, ఎప్పుడూ లేనిది ఎందుకో కొంచెం బెరుకుగా ఉంది. ఊహే భయపెడుతోంది. చీకట్లో జాగ్రత్తగా వెన్నల వెలుగులో వెళ్తున్నా. తోట దాటి శ్మసానం దెగ్గరకు వచ్చా.

దూరంగా రోడ్డుకి పక్కన ఏదో తెల్లగా కదులుతోంది. దెగ్గరవుతున్న కొద్దీ పెద్దదవుతోంది. నాకు గుండె దడ పెరుగుతూ పోతోంది. శ్మసానంలో కొరివి దెయ్యాలు ఇలాగే తెల్లగా ఉంటాయి అని చాలామంది 'చూసినవాళ్ళు ' చెప్పారు. నిప్పు దెగ్గర ఉన్నవాళ్ళని, ధైర్యంగా ఉన్నవాళ్ళని ఏమి చెయ్యవుట కొరివి దెయ్యాలు, రైతులు అందుకే రాత్రి పూట పొలాలకి వెళ్ళేటప్పుడు చుట్ట వెలిగించుకుని నోట్లో పెట్టుకుంటారు. నాకెమో చుట్ట అలవాటు లేదాయె. భయపడి వెనక్కి తిరిగి పోతే వెంటపడి కొడతాయని యెవరో చెప్పగా గుర్తుంది, అందుకే ఇంక వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయే ఆలోచన మానుకున్నా.

దెగ్గర పడుతున్న కొద్దీ గుండె, చేతుల్లో కొట్టుకోడం మొదలు పెట్టింది. వేళ్ళళ్ళో గుండె నాడి కొట్టుకోవడం తెలుస్తోంది. చేతులు విపరీతంగా వణుకుతున్నాయి. దెయ్యం వైపు చూడటం  మానేసి మానేసి తిన్నగా ద్రోవ వంక చూడటం మొదలుపెట్టా. దెయ్యనికి నేను ధైర్యంగా లేను, భయపడుతున్నా అని తెలిస్తే?? దెయ్యాలికి మంత్రాలు వస్తాయిగా కనిపెట్టేస్తుందేమో?? భయం రెట్టింపయ్యింది. సైకిల్ విమాన వేగంతో నడపడం మొదలు పెట్టా. దెయ్యం దెగ్గరకి వచ్చేటప్పటికి వేగం ఇంకా పెంచా.

అనుకున్నంత పనీ జరిగింది... దెయ్యం నా వీపు మీద కొట్టడం మొదలు పెట్టింది, మొదట చిన్న శబ్దంతో మొదలు పెట్టి పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చెయ్యడం పెట్టింది. దానితో పాటు నడ్డి మీద గెట్టిగా మొదలు పెట్టింది.  నా వేగం పెరిగే కొద్ది, దాని కోపం పెరిగి పొతున్నట్టుంది. ఇంకా వేగంతో కొడుతోంది. నేను దాదాపు ఎగురుతున్నంత వేగంతో ఇంటి దెగ్గరకు చేరా. అదే వేగంతో వెళ్లి మా తడికెలా గోడని గుద్ది ఇంటి అరుగుమేద పడ్డా. అరుగుమేద పడుక్కున్న గుడ్డి మామ్మ టక్కుమని లేచి నడ్డి మేద ఒకటి వేసింది దొంగాడనుకుని. ముసల్దేకాని చాలా గెట్టిగా కొట్టింది. తాత అలాగేపోయాడేమో. నేను స్ప్రుహ తప్పి పడిపోయా. నేను భయంతో మ్రాంపడిపోయేటప్పటికి, భూతాల రాజుని రప్పించి ఇలా పోజలు చేయిస్తున్నారు నాకు దెయ్యం కని పట్టిందేమొ అని.

మరి దెయ్యం లేదు గియ్యం లేదు నేను బాగానే ఉన్నా, ఊరికే దెయ్యాల రాజుకి డబ్బులు దండగ చెయ్యొద్దు అని చెప్పు అన్నా. 

శాస్త్రి ఏమి మాట్లాడలేదు.

సరే నేను బయలుదేరుతున్నా ఏమినా తిని కాస్త నిద్రపో అన్నీ తగ్గుతాయి అని చెప్పి పక్కన ఉన్నా దర్భలు తీసుకుని గదిలోంచి బయట పడ్డా. నన్ను చూడగానే దెయ్యాల రాజు "కపాలి... మొండీ.. సిఖండి... చాముండి..." అంటు అరవడం మొదలు పెట్టాడు. వాడు చెస్తున్న హడావిడికి నాలో నేనే నవ్వుకుంటూ ఇంటి బయటకు చేరుకున్నా. అక్కడి జనాలు మాత్రం నా నవ్వుని వేరేలా అర్థం చేసుకున్నారు. మళ్ళీ చంద్రముఖి.బయట తడికెల ప్రహరీ గోడలో శాస్త్రి సైకిల్ ఇంక అలాగే ఉంది. ముందు చక్రం మొత్తం తడికెల్లో ఇరుక్కు పోయింది. వెనక్కాల రెండు ఈత గెలలు ఒక్క పండు లేకుండా ఖాలీ అయ్యిపోయాయి. జనాలు శాస్త్రి కోసం వచ్చారా.. ఈత పళ్ల కోసం వచ్చారా??

బండి మీద ఇంటి దారి పట్టా. వచ్చేటప్పుడ్ గమనించలేదుకానీ దారి అంతా ఈత పళ్ళు పడున్నాయి. శ్మశానం దెగ్గరయ్యింది, కాస్త ఒళ్ళు జలదరించడం మొదలు పెత్తింది. ఇప్పుడే శాస్త్రి ని చూసి వస్తున్నానుగా అందుకేమో.
రోడ్డుకి అటు ఇటూ చూసుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఎందుకో అనుమానం వచ్చి ఆగిపోయా ! ఈత పళ్ళు రోడ్డు మీద ఇంక లేవు.  రోడ్డు పక్కన పెద్ద మైలు రాయి కొత్తగా పెట్టారు, ఇంకా పేరు కూడా రాయకుండా తెల్లగా మెరిసిపోతోంది.

యురేకా ! గెట్టిగా అరిచా. పక్కనే రోడ్డుమీద వెళ్తున్న అమ్మాయి. ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. అవును నేను రేఖనే.. అరవడం మొదలు పెట్టింది. అయితే ఏంటంటా? మొన్న వేరన్న తోటలో బుజ్జితో ఉన్నది నేనే, మేము ప్రేమించుకుంటున్నాం, నీకేంటంట?  మా ఇష్టం.

బండిని మళ్ళి పరిగెత్తించా ఈసారి భయంతో కాదు పైపెచ్చు ఒక చిన్న నవ్వుతో. ఈ నవ్వు మాత్రం చంద్రముఖిలో దెయ్యాన్ని కనిపెట్టిన తరువాత రజనీ లాగే.....

నిన్న రాత్రి శాస్త్రికి ఏమి జరిగిందో కళ్లముందు సినిమాలా కనపడసాగింది.

శాస్త్రి రాత్రి కల్లు తాగి శ్మశానం దెగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి కాస్త మత్తు తలకెక్కింది. అసలే చీకటి, ఆపై కల్లు, మసక వెన్నెల్లో కొత్త మైలు రాయి దెయ్యంలా కనిపించింది. వేగంగా సైకిల్ తొక్కేటప్పటికి ఈత గెలలు సైకిల్ చెక్రంలో పడి మడ్ గార్డ్ లేకపోవడం వల్ల ఈత పళ్ళు పైకి లేచి శాస్త్రి నడ్డికి తగలడం మొదలు పెట్టాయి. దెయ్యం కొడుతోంది అనుకున్న శాస్త్రి వేగం పెంచడంతొ, మరింత వేగంగా ఈత పళ్ళు తగలడం మొదలుపెట్టాయి.

హి హి హి .. దెయ్యంకన్నా భయం మా చెడ్డది !


సంపూర్ణం. 

కధ కంచికి, నేను, చెన్నైకి.
(ట్రైన్లో చెన్నై వెళ్తూ వ్రాసిన కధ)


English Vinglish - JPR (Fun Collection)


A famous lecturer's(JPR) English...

 *  I have four daughters all are females.

 *   Fathers give girls fresh… I give fathers girls fresh… (Spoken on the opening day!)

 *   We all one umbrella

 *   When Jesus born only some Christiany, one day all Christiany.

 *   Girls girls jingle jingle , boys boys mingle mingle, girls boys no jingle mingle.

 *   Lecturer on why we have a mess in school and use buses: “Bus miss means mess miss… mess miss means hangry… (*hungry)… hangry means angry… then not study”

 *   I went German, My Friend Married… I enjoyed.

 *   I was going on the road in car, suddenly mutton jump onto the road.

 *   On the stage – Two people were talking behind the stage… Suddenly he stops his Speech and turned back angrily: “I Talk; They Talk(audience) Why U Middle middle Talk???”

 *   During First year inaugurations – If Senior to rag the first year, then I arrest the police.

 *   All standing under the tree whos whos class whos whos go

 *   Entry is not important only exit is important!

 *   Boy Boy talk… Girl Girl talk… No boy girl talk… If talk punish Boy !

 *   Boy boy talk no problem… Girl girl talk no problem… Boy girl talk everything problem.

 *   Boys fail in exam and JPR says (scolds in his own style) “You boys, you Jolly coming, jolly going. Unfit to this college, Waste luggage!”

 *   Doctors are from nail to toe – But Engineers are from earth to sky.

 *   “IF U DINT TIE THE TIE,TIE THE TIE”

 *   On some carol service before Christmas he said,  “As we all know how the Mary got the Jesus… without the help of Joseph!!!”

 *   “You smoke church?? Nooooo!!!! You smoke temple????? Nooooo!!! THEN U DONT SMOKE COLLEGE; COLLEGE  EDUCATION TEMPLE”

 *   All our imports come from foreign countries

 *   I have 400 illegal daughters & 500 illegal sons of 1st year. (He is college VC :-) )

 *   These were the words he spoke on a Teacher’s day… on every Teacher’s day – “A doctor cannot make a doctor; A lawyer cannot make a layer; Engineer cannot make engineer; A teacher can maker doctor, lawyer, engineer, teacher”

* I talk, he talk, why you middle middle talk?


* Once JPR had come late to a college function, by the time he reached, the function had begun, so he went to the dais, and said, sorry I am late, because on the way my car hit 2 muttons (Meaning goats).

* “This college strict u the worry no …. U get good marks, I the happy, tomorrow u get good job, jpr the happy, tomorrow u marry I the enjoy”

*  “No ragging this college. Anybody rag we arrest the police”


• At the play ground:

 • All of you stand in a straight circle.
 • There is no wind in the balloon.
 • The girl with the mirror please comes her…{Means: girl with specs please come here).


• While punishing students:

 • You, rotate the ground four times…
 • You, go and understand the tree…
 • You three of you stand together separately.
 • Why are you late – say YES or NO …..(?)


• JPR at his best:
                              JPR had once gone to a film with his wife. By chance, he happened to see one of our boys at the theater  though the boy did no t see them. So the next day at s school… (to that boy) – “Yesterday I saw you WITH MY WIFE at the Cinema Theater”


• JPR at his best in the Class room:

 • Open the doors of the window. Let the atmosphere come in.
 • Open the doors of the window. Let the Air Force come in.
 • Cut an apple into two halves – I will take the bigger half.
 • Shhh…Quiet, boys…the principal JUST PASSED AWAY in the corridor
 • You, meet me behind the class. (Meaning AFTER the class..)
 • This one is cool >> “Both of u three get out of the class.”
 • Close the doors of the windows please. I have winter in my nose today…
 • Take Copper Wire of any metal especially of Silver…..
 • Take 5 cm wire of any length

Funny mails:


Infosys , Bangalore : An employee applied for leave as follows:
"Since I have to go to my village to sell my land along with my wife , please sanction me one-week leave."

This is from Oracle Bangalore: From an employee who was performing the "mundan" ceremony of his 10 year old son:
 "as I want to shave my son's head , please leave me for two days.."

Another gem from CDAC. Leave-letter from an employee who was performing his daughter's wedding:
"as I am marrying my daughter , please grant a week's leave.."

From H.A.L. Administration Dept:
"As my mother-in-law has expired and I am only one responsible for it , please grant me 10 days leave."

Another employee applied for half day leave as follows:
"Since I've to go to the cremation ground at 10 o-clock and I may not return , please grant me half day casual leave"

An incident of a leave letter:
"I am suffering from fever , please declare one-day holiday."

A leave letter to the headmaster:
"As I am studying in this school I am suffering from headache. I request you to leave me today"

Another leave letter written to the headmaster:
"As my headache is paining , please grant me leave for the day."

Covering note:
"I am enclosed herewith..."

Another one:
"Dear Sir: with reference to the above , please refer to my below..."

Actual letter written for application of leave:
"My wife is suffering from sickness and as I am her only husband at home I may be granted leave".

Letter writing:-
"I am well here and hope you are also in the same well."

A candidate's job application:
"This has reference to your advertisement calling for a ' Typist and an Accountant - Male or Female'... As I am both(!! )for the past several years and I can handle both with good experience , I am applying for the post.

Wednesday, October 24, 2012

గూగుల్ వ్రత కల్పం (GOOGLE VRATA KALPAM)

           కేవలం శ్రుత్యములు మరియు అనంత విజ్ఞాన సర్వములు అయిన వేదములు కంటస్థ చేయటం అటుంచి, 69+96= ఎంత అంటె కాల్క్యులేటర్ కోసం వెతికే కలికాలం. అటువంటి కాలంలో సామాన్య ప్రజల కస్టాలు చెప్పనలవి కానివి. ఒకనాడు నారదుడు శేషతల్పం పైన విశ్రమిస్తున్న శ్రీ మహావిష్ణువుని భూలోకంలో ప్రజల కష్టాలు తీరె ఉపాయం చెప్పమని అడిగాడు. అన్ని విఘ్నాలు తొలగించి, సర్వ శుభాలు కలిగించే గూగుల్ వ్రతం ఆచరించమని శ్రీ మహావిష్ణువు వ్రత విధానం శెలవిచ్చాడు. నారదుడు ఈ వ్రత విధానాన్ని శౌనకాది మహా మునులకు తెలిపాడు.
           ఒకనాడు భాగ్యనగరంలో ఒక SOFTWARE ENGINEER, CODING కష్టాలలో దుఃఖితుడయ్యాడు. PROJECT MANAGER ని ఉపాయం అడుగగా ఆయన గూగుల్ వ్రతం చెయ్యమని చెప్పాడు. అప్పుడు SOFTWARE ENGINEER ఈ వ్రతం యే విధంగా చెయ్యాలో, వ్రత వైషిస్ట్యత చెప్పమని అడిగాడు. సంతుష్టించిన PROJECT MANAGER ఈ విధంగా వ్రత విధానాన్ని తెలిపాడు.

*--------------------------------------*-*--------------------------------------*

            అవగాహనముతో చేయు పూజ మిక్కుటముగా రాణించగలదు. ఇటువంటి పూజలు మన రుషులు యెన్నొ అందించినారు. జిజ్ఞాసులగు జీవులు వీటిలోనికి తొంగి చూసినిచో అపారమైన జ్ఞాన సంపద లభింపగలదు. కనుక శ్రద్ధగా ఈ వ్రతము ఆచరించుము.

            భాద్రపద కృష్ణ పక్ష పాడ్యమి నాడు ఈ వ్రతమాచరించవలెను, అది గూగుల్ పుట్టిన రోజు. ముందుగా గూగుల్ లొగొ ఒకటి కలర్ ప్రింట్ తీసుకుని FRAME కట్టించి DESK దెగ్గర తూర్పు ముఖంగా పెట్టుకోవాలి. తరువాత DESKTOP BACKGROUND గూగుల్ WALLPAPER పెట్టి, BROWSER HOMEPAGE గూగుల్ SEARCH PAGE  పెట్టి, ఆవాహన చేసి ఈ క్రింది శ్లోకం చదవాలి.

శ్లోకం:
సెర్చాయ, మైలాయ, మ్యాప్సాయ, యూట్యూబాయచ
న్యుసాయ, డోక్సాయ, బ్లాగరాయ నమో నమః.

శ్లోకం:
గూగుల్ బ్రహ్మ గూగుల్ విష్ణుః
గూగుల్  దేవో మహేశ్వరః
గూగుల్ సాక్షాత్ పర బ్రహ్మ
తస్మై శ్రీ గూగులే నమః

సంకల్పం:
మమ ఉపాత్త దురిత క్షయ ద్వారా శ్రీ గూగుల్ ప్రీత్యర్థం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ గూగుల్ రాఙ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ... దక్షిణాయనే. వర్ష ఋతౌ, భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే పాడ్యమితిథౌ ... వాసరే, ..., శ్రీమాన్ గోత్ర... నామధేయః...మమ ధర్మపత్నీ సమేతస్య, సకుటుంబస్య, క్షేమ స్థైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్ధం ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్ధం సర్వాభీష్ట సిత్యర్థం, శ్రీ గూగుల్ ప్రీత్యర్ధం, శ్రీ గూగుల్ దేవతాముద్దిశ్చ యావచ్ఛక్తి ధ్యానావాహ నాది పూజాం కరిష్యే.

అష్టోత్తర పూజ:
ఓం గూగ్లాయ నమః
ఓం సర్వ సొల్యూషనాయ నమః
ఓం సర్వ జ్ణానాయ నమః
ఓం సర్వ వ్యప్తినే నమః
ఓం టైం పాసాయ నమః
ఓం నెట్వర్క్ టెస్ట్ పేజాయ నమః
ఓం పికాసాయ నమః
ఓం మెని పేటెంట్సాయ నమః

శ్రి గూగుల్ వ్రత కధ:

               కీర్తి, బాలు అను ఇద్దరు SOFTWARE ఉద్యోగులు భాగ్యనగరం లో .NET PROGRAMMERS గా పని చెసేవాళ్ళు. .NET వచ్చిన వాళ్ళు ఇంక యెవరూ ఆ కంపనీలో లేక పోవడంతో వారికి యెంతో కష్టంగా ఉండేది. REQUIREMENT తీసుకొవడం దెగ్గర నుంచి DEPLOY చేసి, DELIVER చేసి, CLIENT FEEDBACK COMMENTS దాకా అన్ని వారె చేసుకోవలసి వచ్చేది. అటువంటి సమయంలో 2 పెద్ద PROJECTS వారికి అప్పగించగా వారు మిక్కిలి వ్యాకులత చెందారు.

               గూగుల్ సేర్చ్ గురించి ఆ నోట ఈ నోట విని వాల్ల TECHNICAL CHALLANGES అన్ని గూగుల్ సేర్చ్ చెయ్యగా అవి సేర్చ్ రిసల్ట్ మొదటి పేజ్ లో నే దొరికేశాయి. సంతసించిన ఇద్దరూ, ఆ విధముగా గూగుల్ సేర్చ్ కరుణ తో CAPTCHA, IMAGE RESIZING, LIVE VEDIO, LIVE CHAT, GAME ON DEMAND, SEARCH OPTIMISATION వంటి వాటీని యెన్నో సునాయసంగా ఎదుర్కుని అనతి కాలం లోనె SENIOR SOFTWARE ENGINEERS అయ్యారు. అప్పటి నుండీ వారు నిత్యమూ గూగుల్ నే నమ్ముకుంటూ యెన్నొ విజయకేతనాలు యెగురవేసారు. ఇదే విధంగా ఎందరో SOFTWARE ENGINEERS గూగులానుగ్రహం తో విజయులవుతున్నారు.

ఈ కధ చెప్పుకుని శక్తి కొలది 10 మంది TEAM MATES కి గూగుల్ స్టోర్ లో కొన్న KEY CHAINS,PENS, NOTEPADS... పంచిపెట్టాలి.

ఈ వ్రతం శ్రద్ధగా ఆచరించిన వారికి సకల సొల్యుషన్లూ గూగుల్ సేర్చ్ రిసల్ట్స్ మొదటి పేజ్ లో నే దొరుకుతాయి.
సర్వ జ్ణానము సింగిల్ సేర్చ్ మాత్రమున సిద్ధిస్తుంది.

శ్రి గూగుల్ వ్రత కధ సమాప్తం

Tuesday, October 16, 2012

కొలవెరి ష్టైలు (Kolaveri Style)


నీ లుక్కు వెరీ స్పార్కిషు (sparkish)
నీ సైటు నాకు రెలిషు (relish),

నీ వోర్డు వినకుంటే
నా డే బ్లాకిషు (blakish),
వన్ డే చూడకుంటె
నా లైఫు డెమోలిషు (demolish)!

కాఫి స్వీటు (sweet)
మిర్చి హాటు (hot)
యు ఆర్ స్వీటు, హాటు

గులాబీకి నీ గ్లామర్ డౌటు (doubt),
సన్న జాజి నీ ముందు స్టౌటు (stout)
యు ఆర్ సో మచ్ గ్రేటు (great)

ఫుల్లుమూను..   స్కైల సన్ను.. (moon... sun)
జాసుమిన్ను..   బెస్ట్ ఉమెన్ను.. (jasmine... best women)

మై హార్ట్లో (heart)
యు ఆర్ ద ఓన్లి వన్ను!  (You are the only one)

Thursday, September 20, 2012

వినాయక చవితి (Vinayaka chaviti)

    రెండు దశాబ్దాల క్రితం : తూర్పు గోదావరి జిల్లా, చింతలూరు.. కరెంటు వీధి దీపాల కోసం, టీవి ఉన్నవాళ్ళ కోసం మాత్రమే.. అనే రొజులు. కొత్తూరు సెంటెర్ 'దుంపల బడిలో' ఐదో తరగతి చెక్క బల్లపై కూర్చుని ఉత్సాహంగా, పలక మీద తెలుగు మాస్టారు చెప్పిన ఆకుల పేర్లు రాసుకుంటున్నా, ఎక్కడ దొరుకుతాయో ఎలా ఉంటాయో గుర్తు పెట్టుకుంటున్నా...

      దవనం, మాచ పత్రి, బ్రిహతీపత్రం(వాకుడు), మారేడు, దూర్వర పత్రం(గరిక), ఉమ్మెత్త, రేగు, ఉత్తరేణి, తులసి, మామిడి, గన్నేరు, విష్ణు క్రాంతం, దానిమ్మ, మరువము, పెద్ద నిమ్మ, దేవదారు, వావిలి, జాజి, జమ్మి, అశ్వత్థ, తెల్ల మద్ది, జిల్లేడు, వెలగ... రేపు వినాయక చవితి కదా ఇవాళ మధ్యానం నుంచి బడికి సెలవు, ఊర్లొను, పొలం గట్టుల మీద, శివాలయం, అమ్మోరి గుడి.. అన్నీ తిరిగి ఇవన్ని సేకరించాలి. బేమ్మర్ల చెరువులో పాటి మట్టి తెచ్చి తాత చేత వినాయకుడు చేయించాలి. నాన్న మండపేట నుంచి వచ్చేటప్పుడు పాలవెల్లికి కట్టడానికి పళ్ళు అన్నీ తెస్తాడొ లేదో. అమ్మని అడిగి ఉండ్రాళ్ళు, కజ్జికాయలు, పులిహోర, చెక్కెర పొంగలి చెయ్యడానికి అన్నీ ఉన్నాయెమొ అడిగి, కావాల్సినవి ఆది నారాయణ కొట్టు నుంచి తేవాలి. కుంపటిలో బొగ్గులు వెయ్యాలి, కొత్త స్టొవ్ లో కిరసనాయిలు నింపాలి.హమ్మో ఎన్ని పనులో ... బడి త్వరగా అయ్యిపోతే బాగుండును.ముందు మామిడిఆకులు కొయ్యాలి, జాగు చేస్తే మంచి ఆకులు దొరకవు. మొన్న అట్ల తద్దికి తెల్లారు జాము, ఆటలాడుతూ మామిడి చెట్టు మీదనుంచి పడ్డాగా.. ఈ సారి జాగ్రత్తగా ఎక్కాలి.     టంగ్ టంగ్ టంగ్ ... సొషల్ మాస్టారు గంట కొడుతున్నారు. పిల్లలందరు పరుగులు మొదలు పెట్టారు. పుస్తకాల సంచీలో రాత్రే దాచిన గోనె పట్టా తీసుకుని బడి ఎదురుగా ఉన్న భాస్కర్ రావ్ దిమ్మ దెగ్గెర మామిడి చెట్టు ఎక్కి ఆకులు కోశా. కాలవ గట్టు దెగ్గర దుర్గ గుడిలో దణ్ణం పెట్టుకుని ఆయుర్వేద నిలయం మీదుగా శివాలయం చేరా. మాస్టారు చెప్పినట్టుగా పాలు కంటిలో పడకుండా జాగ్రత్తగా గన్నేరు ఆకులు కాయలతో సహా తెంపి సంచీలో వేసుకున్నా. బ్రిహతీపత్రం, మారేడు, జమ్మి, అశ్వత్థ, తెల్ల మద్ది, జిల్లేడు కూడా త్వరగానె దొరికాయి. ఇక పెద్ద నిమ్మ, దేవదారు, వావిలి... కోసం నూకాలమ్మ గుడి మీదుగా కపిలేశ్వరపురం రోడ్డు వైపు ఉన్న పొలాల్లొకి పరుగు పెట్టా. కుచ్చెర్లకోటవారి పొలంగట్టు మీద నుంచి ముసలి నాగు పుట్ట దెగ్గర ఉన్న రేగు చెట్టు దెగ్గరకు చేరుకున్నా.  ఆకులు తెంపి సంచిలో వేసుకుని పక్కనే ఉన్న బేమ్మర్ల చెరువు దెగ్గరకు వెళ్ళా. దూడలు కాస్తున్న సత్తయ్యని కాస్త పాటి మట్టి తీసిమ్మని, తామరాకులో నింపా. ఆకులు అన్ని సమకూరాయి అని సరి చూసుకుని ఇంటికి బయలుదేరా. దారిలో సుబ్బాయమ్మ దొడ్లో జామకాయలు రాళ్ళతో కొడుతుంటే సుబ్బాయమ్మ కోడలు కర్రపట్టుకుని పరిగెత్తుకు వచ్చింది... పరుగు పరుగున ఇంటికి చేరా. నాన్న మండపేట నుంచి అన్నీ తెచ్చినట్టున్నాడు సంచి నిండుగా ఉంది. తాత మట్టితో వినాయకుడి బొమ్మ చేసి ఆర పెట్టాడు.

      ఏడింటికి భోజనం చేసి తాత అగస్త్య మహర్షి కధ 'జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం' చెబుతుంటే, ఊ కొడుతూ పడుకున్నా. చవితి రోజు తెల్లారు ఐదింటికి లేచి మొహం కడుక్కుని నాన్నకి పాలవెల్లి కట్టడం లో సాయం చేసి, తాత చేసిన వినాయకుడిని ఒక సారి చూసుకుని, వెళ్ళి స్నానం చేసా. ఎప్పటిలాగె నాన్న కధ చదివి అక్షింతలు వేసాడు. ఇవాళ చంద్రుడిని చూసినా ఇక పరవాలేదు, రాత్రి ఆరుబయట మడత మంచం వేసుకుని తాత కధ వింటూ చంద్రుడిని చూస్తూ పడుక్కోవచ్చు.బాగా చదువు రావాలని దణ్ణం పెట్టుకున్నా.
మధ్యానం రాజమండ్రి నుంచి మావయ్య వచ్చాడు, రాజమండ్రిలో ఏదో పెద్ద బడి పెట్టారుట అక్కడ చదివితే పెద్ద చదువు వస్తుందని అన్నాడు. మొన్న వేసవి సెలవుల్లొ మావయ్య ఇంటికి వెళ్ళి నప్పుడు సూత్రదారులు సినిమా చూసా.. అందులో హీరో అలాగే కలక్టర్ అయ్యాడు, మారు మాట్లాడకుండా ఒప్పేసుకున్నా..!


ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్... సెల్ అలారం మోగుతోంది, రోజు ఆఫిస్ కోసం ఎనిమిదింటికె లేవాలి అని అలారం పెట్టుకుంటా, ఇవాళ వినాయక చవితి సెలవు అలారం  తీసెయ్యడం మర్చిపోయా. బద్దకంగా లేస్తూ, కలను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ సెల్ కాల్ రెజిస్టెర్ చూసా, నాన్న దెగ్గర నుంచి ఆరింటికి రెండు మిస్సెడ్ కాల్స్.. వినాయక చవితి కదా ! పని చేస్తు పడుక్కోవడం వల్ల పక్కనే షట్ డౌన్ చెయ్యని లాప్ టాప్ న్యూ మైల్స్ నొటిఫికేషన్స్ చూపిస్తొంది. ఒక సారి అన్ని మైల్స్ చెక్ చేసుకుని బెడ్ మీదనుంచి లేచి స్నిగ్ధ బెడ్ రూం వైపు నడిచా. మాది ట్రిపుల్ బెడ్రూం ఫ్లాట్, ఈ మద్యే 60 లక్షలు పెట్టి కొన్నా కూకట్పల్లిలో. రాత్రి లేట్ అయ్యినట్టుంది పని ఇంకా లేవలేదు.. నా భార్య స్నిగ్ధ. నేనే కాఫి పెట్టుకుని తాగి టీవి లో న్యూస్ చూడడం మొదలు పెట్టా. బ్రష్ చేసి స్నానం చేసేటప్పటికి 11:30. నాన్న మళ్ళీ కాల్ చెసారు, 'ఎరా పూజ అయ్యిందా?', 'అమ్మాయి వంటలు యేమి చేసిందీ?','మావయ్య...,
'అయ్యింది నాన్నా... ఉండ్రాళ్ళూ, కజ్జి కాయలు చేసిందీ ఆయన మాటలు మద్యలో ఆపేస్తు చెప్పేసా. అబద్దం చెప్పక తప్పింది కాదు. ఆయన యెదొ చెప్పబొతుంటే మళ్ళీ చేస్తా అని కట్ చేసా. నేను చెప్పింది అబద్దం అని ఆయనకు తెలియక కాదు. ఆయనకు చాలా తెలుసు,ఆయన ఉద్దేశం వేరే. హబ్బా అబద్దం చెప్పడం చాలా చిరాకు !

పిజ్జా హట్ కి ఫొన్ చేసి 2 ఎక్స్ ట్రా చీజ్ పిజ్జా ఆర్డర్ చేసా. నాకు వచ్చిన కల, నాన్నకు చెప్పిన అబద్దం కొంచెం నా మీద పని చేశాయ్ అనుకుంటా టీవి ఆన్ చేసి భక్తీ చానెల్ పెట్టా. ఎవరో పెద్దమనిషి వినాయక చవితి గురించి చెప్తుంటే నా లాప్ టాప్ లో పని చేసుకోవడం మొదలు పెట్టా.

టింగ్ టొంగ్ టింగ్ టొంగ్ ... డోర్ బెల్. వెళ్ళి డొర్ తీసా, మావయ్య ఎదురుగా ! సెల్ లో నాన్నతొ మాట్లాడుతున్నాడు, నా ఇంటి అడ్డ్రెస్ గురించి అనుకుంటా, మాట్లాడుతూనే ఇంట్లోకి వచ్చేసాడు. డోర్ బెల్ సౌండ్ కి నిద్ర లేచిన స్నిగ్ఢ కళ్ళు నులుముకుంటూ హాల్లోకి వచ్చింది, మావయ్యని చూసి పలకరింపుగా నవ్వి కిచెన్లోకి వెళ్ళి పొయింది, బెడ్ కాఫి తాగడానికి. 'ఏంటి బావా వీళ్ళు ఇంకా లేవ లేదూ?' మావయ్య నాన్నతో అన్న మాట వినగానే నాకు గుండెలో రాయి పడినంత పని అయ్యింది. మావయ్య ఏదో మాట్లాడి పెట్టేసాడు.
నా మనసు మనసులో లేదు, నాన్న ఏమనుకుంటున్నారో. మావయ్య కొంచెం సేపు ఉండి వెళ్ళి పొయాడు.

నేను ఇవాళ చవితి బాగా చెయ్యాలని నిశ్చయించుకున్నా. ఈ మద్య ఇంటిలో వినాయకుడి పెట్టడం కుదరక, ఖాలి దొరక్క, మా సందులో పెట్టే పెద్ద వినాయకుడికి దన్నం పెట్టి ఊరుకుంటున్నా. యెలాగో పనిలో పడి ఆకాశం వైపు చూసెంత ఖాలి లేదు కనక చంద్రుడిని చూస్తానన్న భయం లేదు. అసలు చంద్రుడిని చూసే చాలా యేళ్ళయ్యింది.
 అడిడాస్ ట్రాక్ సూట్ వేసుకుని కార్ లో 'పత్రి ' కొనడానికి బయలుదేరా. పత్రి, పళ్ళు, వినాయకుడి విగ్రహం కలర్ఫుల్ గా ఉన్నది చూసి కొనుక్కుని ఇంటికి వచ్చా. పాలవెల్లి అంటె ఎవరికి తెలియదుట. ఈ సారికి పళ్ళన్ని కిందే. మరేం చేస్తాం. యుట్యూబ్లో వినాయక వ్రత కల్పం వీడీయొ పెట్టా. నెట్ సిగ్నల్ సరిగ్గా లేక స్లోగ లోడ్ అవుతోంది. స్నిగ్ధ స్నానం చేసి వచ్చి వినాయకుడి చుట్టూ పళ్ళు పూలు సద్దడంలో సాయం చేసింది. పత్రిలో పుచ్చు మామిడి ఆకులు, ఎండు గడ్డీ, వేర్లతో సహా పీకెసిన క్రొటొన్స్ మొక్కలు తప్ప ఎమిలేవు. అక్షింతలే..'అలంకరనార్థం అక్షతం సమర్పయమి ', నారికేళం బదులు,వస్త్ర యుగ్మం బదులు, యగ్నోపవీతం బదులు, మహా నైవెద్యం బదులు (మర్చి పొయిన అన్నింటి బదులు) అక్షింతలే వాడాల్సి వచ్చింది.
పిజ్జా నైవేద్యం పెడదాం అని అనిపించింది కాని మళ్ళి భయం వేసి తమాయించుకున్నా. మొత్తానికి ఇద్దరం కలిసి పూజ తూతూ మంత్రంగా అయ్యిందనిపించాం. 10,15 ఫొటొలు తీసి ఎఫెక్ట్స్ చేసి ఫేస్ బుక్ లో పెట్టి ఆనందించాం.నాన్నకి కూడ ఫేస్ బుక్ లో చూడమని కాల్ చేసి చెప్పా.....

లోపల మనసు మాత్రం చెప్తొంది... "కనీసం మళ్ళీ సారైనా...!  "
గమనిక : ఈ కధలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు కేవలం కల్పితాలు. ఇందులోని పాత్రలకు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు.. ముఖ్యంగా స్నిగ్ధ :-)

Tuesday, March 20, 2012

A Lesson In Psychology !!

 • When A Person Laughs 2 Much Even On Stupid Things,Be Sure That Person Is Sad Deep Inside.
 • When A Person Sleeps Alot, Be Sure Dat Person Is Lonely.
 • When A Person Talks Less, And If He Talks,He Talks Fast Then It Means That Person Keeps Secrets.
 • When Someone Can't Cry Then That Person Is Weak.
 • When Someone Eats In Abnormal Way Then That Person Is In Tension.
 • When Someone Cry On Little Things Then It Means, He Is Innocent & Soft Hearted.
 • When Someone Gets Angry On Silly Or Small Things It Means He Is In Love.

Tuesday, February 14, 2012

Valentinesday Wishes

No Matter Whatever happen,
At the end of the day,
Before I sleep... I think about you,
Every morning just before I wake up... I dream about you.
I don’t do them for a reason,
They just happen to me,
Just like my breath,
Coz my heart beats for YOU!Love you Sweetheart!

Valentinesday wishes for you all !

Wednesday, January 25, 2012

Experience


Experience is a hard teacher because she gives the test first, the lesson afterwards ~Vernon Sanders Law

Learn all you can from the mistakes of others.  You won't have time to make them all yourself.  ~Alfred Sheinwold


Experience is not what happens to a man.  It is what a man does with what happens to him.  ~Aldous Leonard Huxley

Experience is a comb which nature gives us when we are bald.  ~Proverb


Human beings, who are almost unique in having the ability to learn from the experience of others, are also remarkable for their apparent disinclination to do so.  ~Douglas Adams, Last Chance to See


We should be careful to get out of an experience only the wisdom that is in it - and stop there; lest we be like the cat that sits down on a hot stove-lid.  She will never sit down on a hot stove-lid again - and that is well; but also she will never sit down on a cold one anymore.  ~Mark Twain, Pudd'nhead Wilson's New Calendar, Following the Equator, 1897


The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first and then the lesson.  ~Author Unknown


No physician is really good before he has killed one or two patients.  ~Hindu Proverb


Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.  ~Auguste Rodin

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but for scars.  ~Elbert Hubbard

Experience is what you got by not having it when you need it.  ~Author Unknown


Good judgment comes from experience, and often experience comes from bad judgment.  ~Rita Mae Brown


If experience was so important, we'd never have had anyone walk on the moon.  ~Doug Rader


Do you know the difference between education and experience?  Education is when you read the fine print; experience is what you get when you don't.  ~Pete Seeger


Life can only be understood backward, but it must be lived forward.  ~Soren Kierkegaard

A man who carries a cat by the tail learns something he can learn in no other way.  ~Mark Twain
Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me.  ~Chinese Proverb

Friday, January 20, 2012

ALBERT EINSTEIN'S RIDDLE


ALBERT EINSTEIN'S RIDDLE
Are you in the top 2% of intelligent people in the world?


Solve the riddle and find out.


There are no tricks, just pure logic, so good luck and don't give up. 


   1. In a street there are five houses, painted five different colours. 


   2. In each house lives a person of different nationality 


   3. These five homeowners each drink a different kind of beverage, smoke different brand of cigar and keep a different pet. 


The Question: Who owns the FISH?


Hints


   1. The British man lives in a red house. 
   2. The Swedish man keeps dogs as pets. 
   3. The Danish man drinks tea. 
   4. The Green house is next to, and on the left of the White house. 
   5. The owner of the Green house drinks coffee. 
   6. The person who smokes Pall Mall rears birds. 
   7. The owner of the Yellow house smokes Dunhill. 
   8. The man living in the center house drinks milk. 
   9. The Norwegian lives in the first house. 
   10.The man who smokes Blends lives next to the one who keeps cats. 
   11.The man who keeps horses lives next to the man who smokes Dunhill. 
   12.The man who smokes Blue Master drinks beer. 
   13.The German smokes Prince. 
   14.The Norwegian lives next to the blue house. 
   15.The Blends smoker lives next to the one who drinks water. 


Albert Einstein wrote this riddle early during the 19th century.
He said that 98% of the world population would not be able to solve it.
Be Professional at WORK

How to Succeed professionally..
 1. Don't talk negatively about people behind their backs. If you gossip, people won't confide in you. Mind your own business.
 2. Try to work for someone who'll challenge your powers. You'll learn more in a year than 4 years of college.
 3. Successful bosses have good communication skills. They learn from people, including their employees.
 4. Work in such a way that makes your boss look good. It's not flattery.
 5. On down sizing, the first to go are those with few friends. Bosses prefer competent people whom they respect.
 6. Dress for the job you want, not the one you have. Let your dress reflect professionalism.
 7. Workout to get in good physical shape. Unless exceptionally skilled, the unhealthy are at a comparative disadvantage.
 8. Personal Integrity is crucial. Tell nothing but the truth. Bosses can forgive mistakes but if you lie, you're gone.
 9. Be on time. Try to arrive few minutes early. It saves you from stress. You'll be much relaxed and work better.
 10. Strive your best to keep a deadline. If you cannot meet it, then apologize and ask for an extension.
 11. Don't take things personally. If some people are unhappy with you, it's their problem. Always strive to give your best.
 12. If you must correct someone, don't get personal about it. Do it never in front of others.
 13. Spend some time alone everyday. Whats the mission of my life? What do i want to be? And how to go about it.
 14. As you move along Plan A of your career, maintain a Plan B as well- an alternative course to rely.
 15. Always remember that the secret of success is passion. Always think big. Spread love and joy. You'll have blissful years ahead.

Be Professional at WORK !!!

Thursday, January 19, 2012

27 Simple sentences


 1. Forgive everyone for everything.
 2. Life isn’t fair, but it’s still good.
 3. Time heals almost everything. Give time, time
 4. Don’t compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
 5. You don’t have to win every argument. Agree to disagreements.
 6. Try to make at least three people smile each day.
 7. Each night before you go to bed complete the following statements: "I am thankful for..."  "Today I accomplished..."
 8. Call you family often.
 9. Dream more.
 10. What other people think of you is none of your business.
 11. Sit in silence for at least 10 minutes each day.
 12. Enjoy the ride. Remember that this is not Disney world and you certainly don’t want a fast pass. Make the most of it and enjoy the ride.
 13. Smile and laugh more, it will keep the energy vampires away.
 14. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
 15. Realize that life is a school and you are here to learn, pass all your tests. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
 16. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.
 17. Let no one be in charge of your happiness except you.
 18. Life is too short to waste time hating anyone.
 19. Spend more time with people over the age of 70 and under the age of six.
 20. When you wake up in the morning complete the statement, "My purpose is to... today."
 21. Remember that you are too blessed to be stressed.
 22. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
 23. Believe: The best is yet to come.
 24. Burn the candles; use the sheets. Don’t save for a special occasion. Today is special.
 25. Make peace with your past, so it won’t mess up the present.
 26. However good or bad a situation is, it will change.
 27. Live with 3 E's... Energy, Enthusiasm, Empathy and 3 F's... Faith, Family, Friends.

Wednesday, January 18, 2012

Why Pray?A child asked god: If everything is already written in our destiny, then why pray?

God smiled and Said: May be in few places i have written "As you wish" !!

Tuesday, January 17, 2012

Saturday, January 14, 2012

GOD is missing


Two little boys, ages 8 and 10, are extremely mischievous. They are
always getting into trouble and their parents know all about it. If any mischief occurs in their town, the two boys are probably involved.

The boys mother heard that a preacher in town had been successful in disciplining children, so she asked if he would speak with her boys. The preacher agreed, but he asked to see them individually.

So the mother sent the 8 year old first, in the morning, with the older boy to see the preacher in the afternoon.

The preacher, a huge man with a booming voice, sat the younger boy down and asked him sternly,

"Do you know where God is, son?"

The boy's mouth dropped open, but he made no response, sitting there wide-eyed with his mouth hanging open.

So the preacher repeated the question in an even sterner tone, "Where is God?!"

Again, the boy made no attempt to answer. The preacher raised his voice even more and shook his finger in the boy's face and bellowed,

"Where is God?!"

The boy screamed and bolted from the room, ran directly home and dove into his closet, slamming the door behind him.

When his older brother found him in the closet, he asked, "what happened?"
The younger brother, gasping for breath, replied, "We are in BIG trouble this time.
.........................
................................
...............................
............................
.........................
........................................
...............
......
...
...
...
GOD is missing, and they think we did it !!!!!    :-)

Monday, January 9, 2012

Much of your pain is self-chosen - 1 Minute Reading

Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding.
Even as the stone of the fruit must break, that its heart may stand in the sun, so must you know pain.
And could you keep your heart in wonder at the daily miracles of your life, your pain would not seem less wondrous than your joy;
And you would accept the seasons of your heart, even as you have always accepted the seasons that pass over your fields.
And you would watch with serenity through the winters of your grief.


Much of your pain is self-chosen.It is the bitter potion by which the physician within you heals your sick self.
Therefore trust the physician, and drink his remedy in silence and tranquillity:
For his hand, though heavy and hard, is guided by the tender hand of the Unseen,
And the cup he brings, though it burn your lips, has been fashioned of the clay which the Potter has moistened with His own sacred tears.


                                                            ~Kahlil Gibran (from The Prophet)

Sunday, January 8, 2012

Belief ~ 1 Minute Reading

Once a person is riding his bike down the hill, he lost his balance and was falling into the valley.He prayed to god to save him. His shirt collar caught to one tree branch and he was hanging in air. He saw down and was afraid as there was a big valley below him.
Now he prayed to god again, ‘Oh god please save me’.
This time he heard voice of god, ‘son, relieve your shirt from the tree and let yourself into valley, I will see some other way to save you’ .

The person started shouting ‘Anyone there? Please help meeee…. ’  :-)

What about you?

Friday, January 6, 2012

Alexander The Great

The great Greek king, Alexander, after conquering many kingdoms, was returning home. On the way he fell ill and he was bedridden for months. With death drawing close, Alexander realized how his conquests, his great army, his sharp sword and all his wealth were of no use.
He called his generals and said, "I will depart from this world soon. But I have three wishes. Please fulfill my wishes without fail." With tears flowing down their cheeks, the generals agreed to abide by their kings’ last wishes, "My first desire is that," said Alexander, "My physicians alone must carry my coffin." "Secondly, when my coffin is being carried to the grave, the path leading to the graveyard should be strewn with gold, silver and precious stones which I have collected in my treasury. My third and last wish is that both my hands should be kept dangling out of my coffin." The people who had gathered there wondered at the kings strange wishes. But no one dared to question. Alexander’s favorite general kissed his hand and pressed them to his heart. "O King, we assure you that your wishes will be fulfilled. But tell us why do you make such strange wishes?"
At this Alexander took a deep breath and said, "I would like the world to know of the three lessons I have just learnt.
I want my physicians to carry my coffin because people should realize that no doctor can really cure anybody. They are powerless and cannot save a person from the clutches of death. So let not people take life for granted.
The second wish of strewing gold, silver and other riches on the way to the graveyard is to tell people that not even a fraction of gold can be taken by me. Let people realize that it is a sheer waste of time to chase wealth.
And about my third wish of having my hands dangling out of the coffin, I want people to know that I came empty handed into this world and empty handed I go out of this world."
Alexander's last words: "Bury my body, do not build any monument and keep my hands outside so that the world knows the person who won the world had nothing in his hands when dying".

Sunday, January 1, 2012

Wish you a very happy new year


  The object of a new year is not just that we should have a new year. It is also that we should have a new soul. Be always at war with your vices, at peace with your neighbors, and let each New Year find you a better yourself. Every new year people make resolutions to change aspects of themselves they believe are negative. A majority of people revert back to how they were before and feel like failures. This year I challenge you to a new resolution. I challenge you to just be yourself.
Wishing You and Your Family Happy and Prosperous New Year 2012.